Contributie

De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld voor het jaar daaropvolgend. Voor 2018 bedraagt de contributie:

€ 160,50 voor het eerste seniorlid
€ 146,50 voor het tweede seniorlid uit één gezin
€ 127,00 voor het derde en volgende seniorlid uit één gezin
€ 132,50 seniorleden 18 t/m 22 jaar
€ 117,50 voor juniorleden vanaf 10 jaar
€ 75,00 voor juniorleden van 7, 8 en 9 jaar
€ 25,00 voor juniorleden tot 7 jaar

Seniorleden betalen eenmalig entreegeld: € 25,00

De contributiebedragen zijn inclusief de verplichte afdracht aan de KNLTB.

Als je lid wordt na 1 juli, betaal je 50% van het lidmaatschap. Seniorleden betalen € 25 entreegeld. 
Als je (18+) lid wordt na 1 oktober, betaal je geen contributie meer over dat lopende jaar. Als seniorlid betaal je wel € 25 entreegeld. 

Contributie, uitsluitend via automatisch incassosysteem, wordt als volgt geïnd:
per ultimo januari voor het eerste gezinslid
per ultimo februari voor het tweede gezinslid
per ultimo maart voor de overige gezinsleden
voor nieuwe leden: in het kwartaal na aanmelding