Contributie

De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld voor het jaar daaropvolgend. Voor 2015 bedraagt de contributie:

€ 157,50 voor het eerste seniorlid
€ 143,50 voor het tweede seniorlid uit één gezin
€ 124,50 voor het derde en volgende seniorlid uit één gezin
€ 130,00 seniorleden 18 t/m 22 jaar
€ 115,00 voor juniorleden vanaf 10 jaar
€ 75,00 voor juniorleden van 7, 8 en 9 jaar
€ 25,00 voor juniorleden tot 7 jaar

Seniorleden betalen eenmalig entreegeld: € 25,00

De contributiebedragen zijn inclusief de verplichte afdracht aan de KNLTB.

Als je lid wordt na 1 juli, betaal je 50% van het lidmaatschap. Seniorleden betalen € 25 entreegeld. 
Als je (18+) lid wordt na 1 oktober, betaal je geen contributie meer over dat lopende jaar. Als seniorlid betaal je wel € 25 entreegeld. 

Contributie, uitsluitend via automatisch incassosysteem, wordt als volgt geïnd:
per 1 januari voor het eerste gezinslid
per 1 februari voor het tweede gezinslid
per 1 maart voor de overige gezinsleden
per 1 april voor leden, lid geworden na 1 februari