Buitengewone ALV 2016

AAN ALLE LEDEN VAN BTV DE GEEREN
Het bestuur nodigt je uit voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op dinsdag 13 september 2016 om 19.00 uur in De Groene Inval, Geerenweg 8 te Baarn.

AGENDA

1. Opening
2. Benoeming nieuwe voorzitter.
Het bestuur stelt voor om Dik Luschen te benoemen als nieuwe voorzitter en vraagt de vergadering hiermee te willen instemmen.
3. Sluiting

NB
Mocht het blijken dat het vereiste (minimum) aantal stemgerechtigde leden voor het nemen van rechtsgeldige beslissingen niet aanwezig is, dan zal de vergadering worden gesloten en zal na een half uur worden gestart met de voorgeschreven volgende vergadering met dezelfde agenda, waarvoor je hierbij een convocatie ontvangt.

Namens het bestuur van btv De Geeren
Gonda Martens
Secretaris