High 5 2017

Kennismaking met tennis voor bassischolieren

Tennisvereniging De Geeren doet altijd mee met de High 5. In de High 5 kunnen basisscholieren, door het volgen van vier proeflessen, kennismaken met een sport. De kosten voor de High 5 zijn laag, namelijk € 6,- voor vier keer. De High 5 is meestal in mei en in november en wordt geregeld vanuit de gemeente Baarn. Opgeven voor de High 5: www.activity4kids.nl

De volgende High 5 gaat plaatsvinden in november 2017. Er wordt dan binnen in de tennishal gespeeld, maar op welke dag en tijd is nog niet bekend.