Bestuursbesluit verplaatsing ALV

Baarn, 8 april 2020

Betreft: Bestuursbesluit verplaatsing ALV  

Aan alle leden van btv De Geeren,

Aangezien het bij wet en in de statuten is vastgelegd dat de jaarrekening van de vereniging binnen zes maanden moet zijn goedgekeurd door de ALV en het op dit moment niet mogelijk is de ALV te houden, volgt hierna een officieel bestuursbesluit voor het uitstellen van de ALV. 

Mochten de overheidsmaatregelen nog tot voorbij september 2020 duren, dan zal het bestuur onderzoeken of er andere vormen voor de ALV mogelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het  digitaal goedkeuren van de financiële stukken.

Deze alternatieve vorm van de ALV heeft nogal wat impact en vereist een schriftelijke reactie van álle leden, vandaar dat het bestuur op dit moment nog niet overgaat tot deze optie.

Het bestuur van btv De Geeren besluit het volgende;

Vanwege de overheidsmaatregelen omtrent de bestrijding van het coronavirus is het niet mogelijk om de ALV te organiseren en wordt dan ook tot nader orde uitgesteld.

Bezwaar  

Indien er leden zijn die bezwaar hebben tegen dit bestuursbesluit, dan kan men tot 17 april 2020 de bezwaren per mail sturen naar info@btvdegeeren.nl Het bestuur wenst alle leden heel veel sterkte in deze lastige periode en hoopt iedereen op korte termijn in goede gezondheid op de club te ontmoeten.

Namens het bestuur,

Dik Luschen

Voorzitter