Contributie 2020

De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld voor het jaar daaropvolgend. Voor 2020 bedraagt de contributie:

€ 165,00 voor het eerste seniorlid
€ 150,00 voor het tweede seniorlid uit één gezin
€ 130,00 voor het derde en volgende seniorlid uit één gezin
€ 135,00 seniorleden 18 t/m 22 jaar
€ 120,00 voor juniorleden vanaf 10 jaar
€ 75,00 voor juniorleden van 7, 8 en 9 jaar
€ 25,00 voor juniorleden tot 7 jaar
€ 75,00 voor uitwonende studenten tot 26 jaar (geen entreegeld)
€ 25,00 ondersteunend lid. Geen knltb pas, geen stemrecht.

Seniorleden betalen eenmalig entreegeld: € 25,00

De contributiebedragen zijn inclusief de verplichte afdracht aan de KNLTB.

Voor leden die zich gedurende het jaar aanmelden, wordt de contributie aangepast aan de nog lopende periode (in gehele maanden), waarbij 1 april telt als aanvang en 31 oktober als sluitng van het seizoen. 

Contributie, uitsluitend via automatisch incassosysteem, wordt als volgt geïnd:
per ultimo januari voor het eerste gezinslid
per ultimo februari voor het tweede gezinslid
per ultimo maart voor de overige gezinsleden
voor nieuwe leden: in het kwartaal na aanmelding