Lid worden

Wil je lid worden van onze gezellige club ?
Btv de Geeren heeft voldoende plaats voor nieuwe leden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze ledenadministratie, Berry Luikinga, via: info@btvdegeeren.nl

Je kunt je met het onderstaande aanmeldformulier aanmelden als lid.
Daarnaast moeten seniorleden het entreegeld (€ 25,00) overmaken (dit wordt dus niet automatisch geïncasseerd) op onze Rabobank rekening NL75 RABO 0379982528 of op Girorekening NL61 INGB 0005377669.

Nadat je lid geworden bent (na ontvangst van je inschrijving, pasfoto en het entreegeld), krijg je van ons een bevestiging van je lidmaatschap en melden wij je als lid aan bij de KNLTB. Je pasfoto mag je ook digitaal aanleveren via info@btvdegeeren.nl (minimaal 300×400 pixels)

Je KNLTB-pas wordt op dat moment vervaardigd. Na ongeveer 2 weken ontvang je je pas: je bent dan speelgerechtigd en mag onbeperkt afhangen. Ook geeft het je recht op deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten, competitie KNLTB en tennistoernooien. Als je lid wordt in de wintermaanden, ontvang je je KNLTB-pas, net als alle leden, in maart.

Persoonlijke gegevens

 

Tennishistorie

 

Vrijwilligers

 

Akkoorden

    Akkoord met reglement

  • Akkoord automatische incasso

 

Persoonsgegevens

  • Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld. Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd. Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken. De privacy policy kan via deze link ingezien worden. Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.