Aanmelden

Wil je lid worden van onze gezellige club ?
Btv de Geeren heeft voldoende plaats voor nieuwe leden.

In de hal van het Racketcentrum de Geeren liggen inschrijfformulieren.
Je kunt het formulier hier downloaden en ingevuld in de witte brievenbus doen. Pasfoto mag je digitaal aanleveren via info@btvdegeeren.nl ( minimaal300x400 pixels)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze ledenadministratie, Berry Luikinga, via: info@btvdegeeren.nl

Om lid te worden van btv de Geeren, moet je:

Doe het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in de witte Geerenbrievenbus in de hal van racketcentrum de Geeren. Inschrijfformulieren liggen ook daar. Je kunt ook bovenstaande formulieren uitprinten.
Daarnaast moeten seniorleden het entreegeld (€ 25,00) overmaken (dit wordt dus niet automatisch geïncasseerd) op onze Rabobank rekening NL75 RABO 0379982528 of op Girorekening NL61 INGB 0005377669.

Nadat je lid geworden bent (na ontvangst van je inschrijving, pasfoto en het entreegeld), krijg je van ons een bevestiging van je lidmaatschap en melden wij je als lid aan bij de KNLTB. Je pasfoto mag je ook digitaal aanleveren via info@btvdegeeren.nl (minimaal 300×400 pixels)

Je KNLTB-pas wordt op dat moment vervaardigd. Na ongeveer 2 weken ontvang je je pas: je bent dan speelgerechtigd en mag onbeperkt afhangen. Ook geeft het je recht op deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten, competitie KNLTB en tennistoernooien. Als je lid wordt in de wintermaanden, ontvang je je KNLTB-pas, net als alle leden, in maart.