Opzeggen

Als je je lidmaatschap van onze vereniging wilt opzeggen, meld dit dan schriftelijk voor 1 januari bij: Berry Luikinga Plataanlaan 53, 3741 WE Baarn of per email info@btvdegeeren.nl 
Wil je bij je opzegging je naam, voorletters, adres en  bondsnummer vermelden.