BSO

Buitenschoolse opvang

Met de Stichting Kinderopvang Baarn (www.kids.nl) is sinds 2010 een contract afgesloten, waarbij groepen kinderen van de BSO op onze vereniging introductielessen kunnen volgen.