Vrijwilligersfuncties

Nr Functienaam Omschrijving en tijdsindicatie Portefeuille Aantal vrijwilligers VOG nodig Huidige leden
1 Voorzitter vergaderingen bestuur 1 keer per 6 weken: 2,5 Bestuur 1 nee Dik Luschen
2 Secretaris – agenda en notulen maken 1 keer per 6 weken: 1,5
– vergaderingen bestuur 1 keer per 6 weken 2,5 uur
– voorbereiden en notuleren ALV 2 uur
– brievenbus beheren 0,5 uur per maand.
– beheer kleine kas 2 uur per kwartaal
Bestuur 1 nee Gonda Martens
3 Penningmeester -verantwoordelijk financieel beheer (2a3 uur p.w.) Bestuur 1 nee Geurt van Woudenberg
4 Bestuurslid Jeugd – Vergaderingen bestuur, ca 1 keer per 6 weken.
– Het opstellen, activeren en evalueren van een jeugdsbeleidsplan.
– Verantwoordelijk voor de samenwerking met de trainer.
– Het opstellen, activeren en evalueren van de jeugd-jaarkalender met de betrokken coördinatoren.
– Het begeleiden en faciliteren van alle vrijwilligers in de portefeuille Jeugd.
– 2x per jaar jeugdcommissie bijeenkomst met alle coördinatoren
– Eindverantwoordelijk voor de jeugdcompetities: rood, oranje, groen en geel
– Organiseren van de jeugdvrijwilligersdag
Totaal: indicatie 80 uur per jaar
Bestuur 1 ja Bas van Rossum
5 Bestuurslid Senioren vergaderingen bestuur 1 keer per 6 weken: 2,5; contact met sen cie (o.a. 2 keer vergadering, kleine dingen) en jaarplan en begroting maken: 10-12 uur per jaar  Bestuur 1 nee Berry
6 Bestuurslid Competitie en toernooien – Vergaderingen bestuur 9 keer per jaar 2,5 uur per keer
– Afstemmen, activeren en evalueren van de toernooien en de toernooikalender.
– Het begeleiden en faciliteren van alle vrijwilligers in de portefeuille competitie en toernooien.
– 2x per jaar bijeenkomst met alle VCL's
– Eindverantwoordelijk voor de seniorencompetities
– Eindverantwoordelijk voor de meerdaagse toernooien
Totaal: indicatie 65 uur per jaar
Bestuur 1 ja Jacob Jan Jansen
7 Bestuurslid Parkzaken vergaderingen bestuur 1 keer per 6 weken: 2,5 Bestuur 1 nee Berry Luikinga
8 Bestuurslid Algemeen Bestuurslid dat (tijdelijk) een aantal sub-portefeuilles van de andere bestuursleden op zich neemt. In de bestuursvergaderingen wordt dit overlegd en vastgesteld.(?uur)
Voor 2018 is de wens dat dit bestuurlid zich vooral bezig gaat houden met het verbeteren van Communicatie (in- en extern)
Bestuur 1 nee vacant
9 Coördinator communicatie Nog nader uit te werken in afstemming met de nieuwe coördinator. Doelstelling voor de korte termijn is de implementatie van de KNLTB App Bestuur/ communicatie 1 nee vacant
9 Webmaster Het technisch ontwerp en beheer van de website en toepassingen van nieuwe media. Dit zijn vaak projectmatige en ad hoc werkzaamheden. Indicatie: 20 uur per jaar Communicatie 1 tot 2 nee Alexander Martens
10 Webbeheerder Het plaatsen van informatie op de website en/of social media. De informatie wordt door andere vrijwilligers aangeleverd. 20 uur per jaar. Communicatie 1 tot 2 nee Gonda Martens
Alexander Martens
Nr Functienaam Omschrijving en tijdsindicatie Portefeuille Aantal vrijwilligers VOG nodig Huidige leden
11 Geeren reporter Als Geeren reporter bezoek je regelmatig activiteiten bij De Geeren en schrijft hier leuke korte artikelen over voor op de website of social media. Je levert de artikelen aan bij de webbeheerder. Ook stuur je regelmatig artikelen in voor de Baarnsche Courant. Indicatie: 10 uur per jaar. Communicatie 5 tot 10 nee vacant
12 WhoZnext coach Begeleider van het whoZnext team. Een groep van ca. 5 oudere jeugdleden die gedurende het jaar jeugdactiviteiten organiseren. Je zorgt ervoor dat de jeugd alles leert dat komt kijken bij het organiseren. Denk aan het maken van een draaiboek of het communiceren naar de jeugdleden. Verder eindverantwoordelijk voor de NEXToss. Indicatie: 40 uur per jaar Jeugd 1 tot 2 ja Bas van Rossum
13 Coördinator Food & Beverage Vrijwilligersavond: 3 uur en de avond zelf
Toernooien: Hapjes inkopen 1 uur per toernooi, dan toernooileiding zelf laten uitserveren.
Jeugdtoernooi kraam ligt eraan hoeveel dagen het toernooi is. Inkoop 2 uur in de hele week.
Secretaris 1 nee Gonda Martens
14 Coördinator Grote Club Actie Jeugd activeren voor het verkopen van loten.
Uitdenken en vaststellen van een concept waarbij jeugd wordt gestimuleerd om loten te verkopen.
Afstemming met de administratie GCA.
Totaal 5 uur per jaar.
Jeugd 1 tot 3 nee vacant
15 Administratie Grote Club Actie Activeren van het deelnemen aan de GCA.
Invoeren van automatische incassos van verkochte loten
Uitbetalen van vergoedingen voor de lotenverkopers
Totaal 5 uur per jaar.
Jeugd 1 nee Gonda Martens
16 Coördinator Jeugdcompetitie Rood/Oranje Organiseren van de Worldtour. Dat betekent: 2 keer per jaar inschrijving openzetten, samen met trainer teams maken en inschrijven bij de KNLTB, host zijn voor een aantal Worldtourdagen. Teambegeleiders aanwijzen en voorzien van info. Worldtourdag organiseren houdt in: banen reserven, baantjes rood/oranje uitzetten, ballen regelen, baanschema's uitdraaien, zorgen voor begeleiding op de baan (rood), zorgen voor iets lekkers, dag afsluiten. Tijdsindicatie: voorbereiden teams: 2 keer 5 uur, organisatie 5 worldtours 25 uur.  totaal 35 uur per jaar Jeugd 1 tot 3 ja Ellen Postma
Danielle Navas
17 Coördinator Jeugdcompetitie Groen Voorjaars- en najaarscompetitie (zondag). Inschrijving openzetten, samen met trainer teams bepalen, inschrijven teams, begeleider aanwijzen en van info voorzien, banen reserveren, ballen regelen, dcl regelen, vraagbaak. totaal 25 uur per jaar Jeugd 1 ja Alexander Stolze
18 Begeleider jeugdteam  Begeleider van een jeugdteam (groen of geel) tijdens de competitiedagen. Zorgen voor een goede teamsfeer. Zorgen voor een teamopstelling. Zorgen dat iedereen op tijd op de juiste locatie is. Zorgen voor de verwerking van eindstanden. Jeugd 3 tot 6 ja Ellen Verhoog
Jeroen Gerritsen
Frank Witteveen
Bart van Teutem
Saskia Pleiter
Jolanda Bont
Andor van Oosten
Alexander Stolze
Judith van Doorn
José Prins
19 Coördinator Jeugdcompetitie Geel Voorjaars- en najaarscompetitie (zondag). Inschrijving openzetten, samen met trainer teams bepalen, inschrijven teams, begeleider aanwijzen en van info voorzien, banen reserveren, ballen regelen, dcl regelen, vraagbaak. totaal 25 uur per jaar Jeugd 1 ja Judith van Doorn
20 Coördinator Trainerszaken Indeling zomer- en wintertraining checken, meedenken en evalueren, contact met trainer, checken of nieuwe lessers ook lid zijn geworden, tarieven bespreken, totaal 12 uur.  Bijdrage vereniging aan wintertraining (ivm baanhuur) uitrekenen, checken of lessers allemaal lid zijn. totaal 6 uur.  Jeugd/Senioren 1 nee vacant
Nr Functienaam Omschrijving en tijdsindicatie Portefeuille Aantal vrijwilligers VOG nodig Huidige leden
21 Begeleider Jeugd Tenniskamp Hulp en begleiding tijdens het Jeugd Zomerkamp is altijd noodzakelijk. Bijvoorbeeld de lunch verzorgen, quizmaster of begeleider van een spel. Benodigde inzet en tijdsindicatie is afhankelijk van het draaiboek.  Jeugd 3 tot 6 ja Annet Koppen
Melanie van der Hoef
Christine Witteveen
Erik Brink
Valerie Witteveen
22 Coördinator Jeugd Tenniskamp – Optellen, activeren en evalueren van het draaiboek jeugdkamp
– Faciliteren van de begeleiders Jeugd Tenniskamp
Totaal ca. 15 uur
Jeugd 1 tot 2 ja Vacant
Miranda van Doorm
Bas van Rossum
23 Coördinator Openingstoernooi Jeugd indelen en begeleiden openingstoernooi, voorbereiden en de dag zelf 6 uur per jaar  Jeugd 1 tot 3 ja Karin Palmen
Erik Brink
24 Netwerkpoetser Het schoonmaken van het Netwerk.
2 keer per jaar grote schoonmaak 1,5 uur.
Secretaris 2 tot 4 nee Alie v.d Vuurst, en haar team
25 Coördinator Jeugdactiviteit Bijvoorbeeld het Familie Pinkstertoernooi of Sinterklaas. Het uitdenken van de activiteit. Het verzorgen van de inschrijving via de website. Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de activiteit. Totaal ca. 10 uur. Jeugd 1 tot 5 ja Jennifer Carter
Frank Witteveen
26 Ondersteuner Jeugdactiviteit Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld:
het spelen van zwarte piet tijdens Sinterklaas.Ca. 3-5 uur.
ondersteuner openingstoernooi
ondersteuner Pinkstertoernooi
ondersteuner
ondersteuner
Jeugd 1 tot 5 ja Vallerie Witteveen
27 Tafeldienst Deelnemers verwelkomen, deelnemers banen toewijzen, uitslagen verzamelen en verwerken, toezicht op de wedstrijden, tijdsindicatie 4 uur per dienst minimum 1 dienst per jaar Senioren (ook voor jeugd) 20 nee meerdere, Jan Dirk en Jerry hebben een eigen bestand van vrijwilligers
28 Hapjesdienst Maken of samenstellen van hapjes die daarna uitgedeeld worden tijdens clubkampioenschappen, minimaal 1 dienst van 4 uur per jaar Senioren (ook voor jeugd) 10 nee meerdere, coordinatie bij F&B
29 algemene verenigingscompetitieleider (VCL)
VCL jeugd
We willen meerdere VCL 's kunnen we cursus intern organiseren
Contacten met de KNTB, eerste aanspreekpunt, inschrijven teams senioren en zondagjeugd, delegeren uitslagen invoer, contactpersoon collega vcl's, controleren uitslageninvoer, behandelen protesten, geschillen op de wedstrijddagen oplossen cq bindende beslissing nemen. Tijdsindicatie 75 uur per jaar. Senioren (ook voor jeugd) 1 nee Jan Dirk Pastoor PER 2018 VACANT
30 Competitieleider senioren Verzorgen inschrijvingen, baanschema maken, vragen aanvoerders beantwoorden, competitiemappen maken, ballen verkoop, info op de site updaten, geschillen op wedstrijddagen oplossen en bindende beslissing nemen. Tijdsindicatie 30 uur per jaar. Senioren 3 nee Anja Postma,  2 vacatures
Nr Functienaam Omschrijving en tijdsindicatie Portefeuille Aantal vrijwilligers VOG nodig Huidige leden
31 Wedstrijdleider Verantwoordelijk voor de wedstrijdplanning van een toernooi, inschrijvingen, wedstrijd wijzigingen, contact met bondsgedelegeerde, behandelen protesten en spelregel vragen. Tijdsindicatie 30 uur per toernooi mede afhankelijk van het aantal ass. wedstrijdleiders. Senioren/jeugd 5   Jose Prins, AstridVerspeek, Annemiek de Bruin, Sebastiaan van der Voort
32 Toernooileider Voorzitter van een toernooi verantwoordelijk voor de planning, het budget, de inzet en verwing van de vrijwilligers van het toernooi en het contact met het bestuurslid. Tijdsindicatie 40 uur – 100 uur. Senioren/jeugd 5   Edwin van Doorm, Ger Vermeulen, Milko de Kruijff (baarnse), Jacob Jan Jansen, Tamara Schothorst
33 ass wedstrijdleider Deeltaken overnemen van de wedstrijdleider met name tijdens het toernooi zelf. Tijdsindicatie 20 uur per toernooi, afhankelijk van het aantal ass wedstrijdleiders Senioren/jeugd 4   Jetty Westerdijk, Astrid Verspeek, Tamara Schothorst en Anja Postma
34 Ledenadministrateur Leden toe- en afvoeren op ledenlijst. Ledenadministratie bij KNLTB bijhouden. Ledenpassen en Love Games naar nieuwe leden sturen. Contacten onderhouden met nieuwe leden en opzeggingen. ( indien nodig ). Contacten onder houden met ledenservice KNLTB en controle op het evenuele updaten door KNLTB van het afhangbord. 1 uur in de week.   1   Berry Luikinga
35 lid toernooi commissie wordt per toernooi anders ingevuld, kan sponsoring, communicatie, coordinator tafeldienst zijn. Tijdsindicatie per lid per toernooi 20 uur voornamelijk tijdens het toernooi senioren/jeugd 10 nee Arnold Broertjes, Frank Witteveen, Rik, Bernadette, Jerry, Sylvie, Lou, Dorien
36 lid seniorencommissie zelfstandig organiseren van een activiteit/dagtoernooi; twee keer per jaar vergaderen met de commissie, evalueren en kalender + begroting volgende jaar bespreken. Afhankelijk van te organiseren activiteit zo'n 10 uur per jaar.   5   Jan Dirk Pastoor, Carla de Leeuw, Frank Witteveen, René Jetten, Rikie vd Werf
37 assistent interne competitie niet de daadwerkelijke organisatie (die ligt bij lid seniorencommissie), maar wel mensen ontvangen naar baan wijzen en uitslagen opschrijven en doorgeven, speelt zelf mee met interne comp. extra tijd is max 15 minuten per keer    1   Herman Nijholt
38 organisatie 55+-toernooi 55+- Jan Buis-toernooi is groot dag-evenement (70 deelnemers), 25 uur?   4   Hans Manje, Hans de Bruijn, Henk Verhoef, Jos vd Schoot
39 organisatie 40+-toernooi i.s.m. phonosmash en bltc organiseren van deze populaire tennismiddagen. Naast aanwezigheid op toernooidagen nog zo'n 4 uur?   1   Otto Petit
40 Organisatie High 5/ activity4kids cursussen op activity4kids zetten, data, trainer en baan regelen; inschrijvingen informeren; enthousiasmeren om lid te worden. 2 keer per jaar 4 uur. Jeugd 1   Maroesja Boersma
Nr Functienaam Omschrijving en tijdsindicatie Portefeuille Aantal vrijwilligers VOG nodig Huidige leden
41 Contactpersoon BSO Soms wil BSO (Irene de Jong) met een groep kinderen een aantal keer komen tennissen; baan regelen, trainer regelen, Geurt informeren ivm factuur Jeugd 1   ?????
42 Zomerpas in voorjaar posters afdrukken en ophangen; inschrijvingen inventariseren, informeren over betaling, pasjes uitdelen en weer innemen, borg terugstorten. Tijd: ? kan Berry beoordelen   1   Berry
43 Samenstellen Lovegame Lovegame samenstellen (40-45 uur)    1   Karin Dienaar
44 Versturen mailings vanuit afhangbord Alleen het versturen 10 uur per jaar, teksten worden door de verantwoordelijke aangeleverd.  communicatie     Jacob Jan Jansen, Berry Luikinga
45 tuinploeg diverse werkzaamheden buiten de banen (4 uur per maand)       Arie Willems, Piet Korver, Jan van Laar , Geurt van Woudenberg
46 Ledenpassen en lovegame versturen sorteren, labellen en envelopperen (4 uur per jaar)       Gert van de Vuurst, Jan van Laar, Kees Verseveld,Arie Willems, Geurt van Woudenberg
47 Projectbegeleider knltb club-app Dit betreft een nieuwe functie. Allereerst zoeken we iemand die wil helpen de KNLTB app te implementeren bij De Geeren.(1 uur/wk)   1   Reinier van Doorm
48 Lid kntlb club-app Dit betreft een nieuwe functie. Allereerst zoeken we mensen die willen helpen de KNLTB app te implementeren bij De Geeren. (1 uur/wk)   5   vacant
49 Coordinator interne competitie indelen en coordineren van de interne competitie (?Uur)       Rikie van de Werf
50 Wintertoernooi senioren 3 uren per jaar       Berry Luikinga
Nr Functienaam Omschrijving en tijdsindicatie Portefeuille Aantal vrijwilligers VOG nodig Huidige leden
51 Sponsorcommissie acquireren en beheren  4x vergaderen p.j.        Edwin van Doorm, Gert van de Vuurst, Geurt van Woudenberg 
52 Vrijwilligers coörddinator Beheer van de vacatures binnen de vereniging
Beheer potentiële vrijwilligers
Actief benaderen leden
Opzetten vrijwilligersbeleid
  2   vacant
53 Lid vrijwilliggerscommisssie Actief benaderen leden
Uitvoeren vrijwilligersbeleid
  2   vacant
54 Lid jeugdbeleidsteam Opstellen jeugdbeleidsplan
Monitoren doelstellingen jeugdbeleidsplan
Nieuwe plannen toetsen aan het jeugdsbeleidsplan
Aansturen/begeleiden van vrijwilligers mbt jeugdzaken
      Alexander Stolze
Erik Brink
Andor van Oosten
Reinier van Doorn
Bas van Rossum
55            
56 Judith Vlekkert
Daniele vd Veen
Annet Koppen (team)
Gert vd Vuurst
Bas
Dik
Jerry?
Eugenie van de Hoef