Bestuur

Functie en portefeuilleverdeling

Voorzitter:
Dik Luschen
Penningmeester:
Casper Pot: Financiën, organisatie en vrijwilligers
Secretaris:
Tamara Schothorst
Overige leden:
Alexander Stolze: Communicatie
Jose Prins: Senioren
vacature: Jeugd