Bestuur

Functie en portefeuilleverdeling

Voorzitter:
Dik Luschen
Vice-Voorzitter:
Jacob Jan Jansen: Toernooien, training/competitie
Penningmeester:
Geurt van Woudenberg: Financiën, organisatie en vrijwilligers
Secretaris:
Tamara Schothorst
Overige leden:
Berry Luikinga: Ledenadministratie, park- en materiaalbeheer, senioren
Alexander Stolze: Jeugd, training
Vacature