Skip to content

Buiten tennissen in najaar/winterseizoen

Vanaf 4 November 2021

De afgelopen jaren hebben we van veel leden het verzoek ontvangen of we ook in het najaar en in de winter buiten kunnen blijven tennissen op de gravelbanen. Goed nieuws, vanaf vandaag, 4 november 2021, is dit mogelijk!

 • Baan 1 en baan 2 blijven tot en met 31 december beschikbaar om op te spelen.
 • Het reguliere baanonderhoud wordt uitgevoerd door Racketcentrum De Geeren.
 • Deze 2 banen zijn ’s avonds verlicht van 19.00 tot 22.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
 • In het weekend kan er alleen overdag (dus zonder verlichting) worden gespeeld.
 • Reservering van baan 1 en 2 gaat gewoon via de KNLTB ClubApp.
 • Zowel jeugd- als seniorleden mogen gebruik maken van deze 2 banen.
 • Er kan 1x per dag worden afgehangen, dit kan vanaf 6 dagen vooraf.
 • Introduceren is voorlopig niet toegestaan.

Enkele aandachtspunten:

 • Het openhouden van baan 1 en 2 is een pilot (een test) om te verkennen hoeveel leden daadwerkelijk van de banen gebruik willen maken. Het openhouden van de banen kost de vereniging uiteraard extra geld. We kunnen dit alleen naar de leden toe verantwoorden als de baanbezetting hoog is, met veel verschillende leden.
 • Onze richtlijn voor de test is dat de baanbezetting overdag 50% moet zijn en in de avonden 70% (van de bespeelbare dagen, afhankelijk van het weer).
 • Graag altijd digitaal afhangen via de KNLTB ClubApp en indien niet gespeeld kan worden, de reservering ook weer annuleren. Dit om een zo goed mogelijk beeld te kunnen krijgen van de baanbezetting.
 • Mocht het vóór januari gaan vriezen, dan kan het zijn dat de banen onbespeelbaar worden (de lijnen komen dan los te liggen). Afhangen is dan niet meer mogelijk. Indien nodig mag het personeel van Racketcentrum De Geeren de banen sluiten en/of de leden verzoeken de banen te verlaten.
 • Als de pilot succesvol is (hoge baanbezetting, veel verschillende leden) dan zullen we tijdens de eerstkomende Algemene Ledenvergadering een voorstel aan de leden doen om de banen structureel open te stellen in het najaar/winterseizoen.

We hopen dat we met deze ontwikkeling tegemoetkomen aan de wens van een groot aantal jeugd- en seniorleden. Als je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebt, horen we die graag van je.

Vriendelijke groet,

Bestuur btv De Geeren