Skip to content

Buitenbanen langer open

Buitenbanen btv De Geeren open tot en met 30 november 2022

De afgelopen jaren hebben we van veel leden het verzoek ontvangen of we ook na 31 oktober buiten kunnen blijven tennissen op de gravelbanen. Vorig jaar hebben we dit voor het eerst mogelijk gemaakt.

Het resultaat: iets meer dan 50 leden hebben destijds in november en december één of meerdere malen buiten een baan afgehangen en gespeeld (in totaal voor ongeveer 170 uur). Het gebruik was lager dan verwacht. Mogelijk kwam dit ofwel door Corona ofwel doordat de maanden november en december bijzonder regenachtig waren.

Dit najaar doen we daarom nogmaals een test. Met als doel om te verkennen of het daadwerkelijke baangebruik door de leden in verhouding staat tot de extra kosten voor de huur van de buitenbanen, inclusief baanverlichting in de avond.

Richtlijnen buiten tennissen tot en met 30 november:

 • Baan 1 en baan 2 blijven tot en met 30 november beschikbaar om op te spelen.
 • Het reguliere baanonderhoud wordt uitgevoerd door het Racketcentrum.
 • De 2 banen kunnen ’s avonds worden verlicht tussen 19.00 en 21.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
 • In het weekend kan er alleen overdag (zonder verlichting) worden gespeeld.
 • Reservering van de banen gaat via de KNLTB ClubApp (net zoals het nu ook gaat)
 • Het is voor zowel jeugd- als seniorleden.
 • Geen introducees.

Enkele aandachtspunten:

 • Het openhouden van de 2 banen is een test om te verkennen hoeveel leden daadwerkelijk van de banen gebruik maken. Het openhouden van de banen kost de vereniging extra geld. We kunnen dit alleen naar de leden verantwoorden als de baanbezetting hoog is, door veel verschillende leden.
 • Onze richtlijn voor de test is dat de baanbezetting meer dan 70% moet zijn (in de bespeelbare avonduren, afhankelijk van het weer).
 • In verband met de sterk gestegen energieprijzen is ervoor gekozen om tussen 21.00 en 22.00 uur sowieso het licht uit te doen.
 • De verlichting gaat uiterlijk om 21.05 uit. Het is dan echt pikkedonker op de baan, dus zorg ervoor dat je tijdig de baan verlaat (en begin op tijd met vegen 😊)
 • Als er niet is afgehangen dan zal de verlichting niet ‘aan’ zijn.
 • Mocht het gaan vriezen, dan kan het zijn dat de banen onbespeelbaar worden (de lijnen komen dan los te liggen) en dan zal de test worden stopgezet.
 • Als de test succesvol is (veel spelen, veel verschillende leden) dan zullen we tijdens de eerstkomende Algemene Ledenvergadering in maart 2023 een voorstel aan de leden doen om de banen structureel langer open te stellen.

We hopen dat we met deze ontwikkeling tegemoetkomen aan de wens van een groot aantal jeugd- en seniorleden.

Als vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met het bestuur via info@btvdegeeren.nl.