Skip to content

Contributietarieven

Vastgestelde contributietarieven 2024

De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld voor het jaar daaropvolgend.  

Contributietarieven
A*
B**
Eerste seniorlid
€ 182
€ 210
Tweede seniorlid (gezinslid op hetzelfde adres)
€ 165
€ 200
Derde en volgende seniorlid (gezinslid op hetzelfde adres)
€ 143
€ 180
Seniorleden 18 t/m 22 jaar
€ 143
€ 180
Juniorleden vanaf 10 jaar
€ 120
€ 120
Juniorleden van 7, 8 en 9 jaar
€ 75
€ 75
Juniorleden tot 7 jaar
€ 25
€ 25
Uitwonende studenten tot 26 jaar (geen entreegeld)
€ 83
n.v.t.
Ondersteunend lid (geen KNLTB-lid, geen stemrecht)
€ 25
€ 25
Seniorleden betalen eenmalig entreegeld
€ 25
€ 25

* Tarief A is voor leden die een actief lidmaatschap hebben bij btv De Geeren op 30 april 2024 en is voor zowel tennis als het nog te realiseren padel t/m 2025.
** Tarief B is voor leden die een actief lidmaatschap hebben bij btv De Geeren vanaf 1 mei 2024 en is voor zowel tennis als het nog te realiseren padel.

De lidmaatschappen zijn doorlopend en betreffen een heel kalenderjaar; opzeggen kan tot 4 weken vóór het einde van een kalenderjaar.

De contributietarieven zijn inclusief de verplichte afdracht aan de KNLTB.

Peildatum voor de leeftijdscategorieën is 31 december van het jaar waarin het kalenderjaar eindigt.

Voor leden die zich gedurende het jaar aanmelden, wordt de contributie aangepast aan de nog lopende periode (in gehele maanden), waarbij 1 april telt als aanvang en 31 oktober als sluiting van het seizoen.

Contributie, uitsluitend via automatisch incassosysteem, wordt als volgt geïnd:

  • eind januari: eerste seniorlid, uitwonende student, ondersteunend lid
  • eind februari: tweede seniorlid, eerste juniorlid
  • eind maart: overige leden