Skip to content

Contributietarieven

Vastgestelde contributietarieven 2023

De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld voor het jaar daaropvolgend. De hoogte van de contributies voor 2024 voor senioren die vanaf 1 mei 2023 lid worden van btv De Geeren is nog niet bepaald vanwege ontwikkelingen op het park. Uiterlijk 1 november 2023 zullen deze contributies bekend worden gesteld.

Contributietarieven
Eerste seniorlid
€ 165
Tweede seniorlid (gezinslid op hetzelfde adres)
€ 150
Derde en volgende seniorlid (gezinslid op hetzelfde adres)
€ 130
Seniorleden 18 t/m 22 jaar
€ 130
Juniorleden vanaf 10 jaar
€ 120
Juniorleden van 7, 8 en 9 jaar
€ 75
Juniorleden tot 7 jaar
€ 25
Uitwonende studenten tot 26 jaar (geen entreegeld)
€ 75
Ondersteunend lid (geen KNLTB-pas, geen stemrecht)
€ 25
Seniorleden betalen eenmalig entreegeld
€ 25

De lidmaatschappen zijn doorlopend en betreffen een heel kalenderjaar; opzeggen kan tot 4 weken vóór het einde van een kalenderjaar.

De contributietarieven zijn inclusief de verplichte afdracht aan de KNLTB.

Peildatum voor de leeftijdscategorieën is 31 december van het jaar waarin het kalenderjaar eindigt.

Voor leden die zich gedurende het jaar aanmelden, wordt de contributie aangepast aan de nog lopende periode (in gehele maanden), waarbij 1 april telt als aanvang en 31 oktober als sluiting van het seizoen.

Contributie, uitsluitend via automatisch incassosysteem, wordt als volgt geïnd:

  • eind januari: eerste seniorlid, uitwonende student, ondersteunend lid
  • eind februari: tweede seniorlid, eerste juniorlid
  • eind maart: overige leden