Skip to content

Contributietarieven

Vastgestelde contributietarieven 2021

De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld voor het jaar daaropvolgend. Voor 2021 bedraagt de contributie:

Contributie tarieven
voor het eerste seniorlid
€ 165,00
voor het tweede seniorlid uit één gezin
€ 150,00
voor het derde en volgende seniorlid uit één gezin
€ 130,00
seniorleden 18 t/m 22 jaar
€ 135,00
voor juniorleden vanaf 10 jaar
€ 120,00
voor juniorleden van 7, 8 en 9 jaar
€ 75,00
voor juniorleden tot 7 jaar
€ 25,00
voor uitwonende studenten tot 26 jaar (geen entreegeld)
€ 75,00
ondersteunend lid. Geen KNLTB pas, geen stemrecht.
€ 25,00
Seniorleden betalen eenmalig entreegeld
€ 25,00

De contributiebedragen zijn inclusief de verplichte afdracht aan de KNLTB.

Voor leden die zich gedurende het jaar aanmelden, wordt de contributie aangepast aan de nog lopende periode (in gehele maanden), waarbij 1 april telt als aanvang en 31 oktober als sluitng van het seizoen.

Contributie, uitsluitend via automatisch incassosysteem, wordt als volgt geïnd:

  • per ultimo januari voor het eerste gezinslid
  • per ultimo februari voor het tweede gezinslid
  • per ultimo maart voor de overige gezinsleden
  • voor nieuwe leden: in het kwartaal na aanmelding