Skip to content

Ziekenboegregeling

Ziekenboegregeling

De Ziekenboegregeling is in het leven geroepen voor leden die door ziekte of ongeval 3 maanden of langer geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de vereniging en biedt leden de mogelijkheid om, in specifieke gevallen en gedurende de ziekteperiode, lid te blijven van de vereniging tegen een gereduceerde contributie.

Leden die van de regeling gebruik wensen te maken, kunnen dit melden per e-mail naar info@btvdegeeren.nl of per brief naar btv De Geeren, De Geerenweg 14, 3741 RS Baarn. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht, maak de melding daarom zo spoedig mogelijk.

Acceptatie is ter beoordeling van het bestuur.

De digitale spelerspas wordt bij aanvang van de ziekenboegperiode geblokkeerd. Digitaal afhangen is dan niet meer mogelijk. Als men zich na herstel afmeldt voor de ziekenboegregeling wordt de digitale spelerspas gedeblokkeerd.

De hoogte van de restitutie is gekoppeld aan de ziekenboegperiode.

Hiervoor geldt de volgende berekening (contributie – bondsbijdrage = netto contributie):

  • 3 maanden = 30% van de netto contributie
  • 4 maanden = 40% van de netto contributie
  • 5 maanden = 50% van de netto contributie
  • 6 maanden = 60% van de netto contributie
  • 7 maanden = 70% van de netto contributie

Ieder voorjaar zal de contributie automatisch worden geïnd, ook als de ziekenboegregeling al van kracht is.

In november maakt de penningmeester het bedrag van de goedgekeurde ziekenboegregeling over aan de leden die dat jaar van de regeling gebruik hebben gemaakt op het bij de vereniging bekende rekeningnummer.