Skip to content

Ziekenboegregeling

Ziekenboegregeling

De Ziekenboegregeling is in het leven geroepen voor leden die door ziekte of ongeval 3 maanden of langer geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de vereniging en biedt leden de mogelijkheid om, in specifieke gevallen en gedurende de ziekteperiode, lid te blijven van de vereniging tegen een gereduceerde contributie.

Leden die van de regeling gebruik wensen te maken, moeten dit melden onder opgaaf van reden en indien mogelijk de periode dat men van de regeling gebruik wenst te maken. Aanmelding graag schriftelijk per e-mail naar info@btvdegeeren.nl of per brief naar btv De Geeren, De Geerenweg 14, 3741 RS Baarn.

Acceptatie is ter beoordeling van het bestuur.

De digitale spelerspas wordt bij aanvang van de ziekenboegperiode geblokkeerd. Digitaal afhangen is dan niet meer mogelijk. Als men zich na herstel afmeldt voor de ziekenboegregeling wordt de digitale spelerspas gedeblokkeerd.

De hoogte van de restitutie is gekoppeld aan de ziekenboegperiode.

Hiervoor geldt de volgende verdeling:

  • 3 maanden = 30% van de contributie minus bondsbijdrage
  • 4 maanden = 40% van de contributie minus bondsbijdrage
  • 5 maanden = 50% van de contributie minus bondsbijdrage
  • 6 maanden = 60% van de contributie minus bondsbijdrage
  • 7 maanden = 70% van de contributie minus bondsbijdrage

In november maakt de penningmeester de bedragen van de goedgekeurde ziekenboegregelingen over.