Skip to content

Ziekenboegregeling

Ziekenboegregeling voor 2021

De Ziekenboegregeling is in het leven geroepen voor leden die door ziekte of ongeval 3 maanden of langer geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de vereniging en biedt leden de mogelijkheid om, in specifieke gevallen en gedurende de ziekteperiode, lid te blijven van de vereniging tegen een gereduceerde contributie.

Leden die van de regeling gebruik wensen te maken, moeten dit bij de secretaris melden onder opgaaf van reden en indien mogelijk de periode dat men van de regeling gebruik wenst te maken. Aanmelding kan schriftelijk via een brief in de postbus van de vereniging of via een e-mail aan de secretaris: info@btvdegeeren.nl.

Acceptatie is ter beoordeling van het bestuur.

De spelerspas dient bij aanvang van de ziekenboegperiode ingeleverd te worden bij de secretaris. Als men zich na herstel afmeldt voor de ziekenboegregeling wordt de spelerspas weer toegezonden.

De hoogte van de restitutie is gekoppeld aan de ziekenboegperiode.

Hiervoor geldt de volgende verdeling:

  • 3 maanden = 30% van de contributie minus bondsbijdrage
  • 4 maanden = 40% van de contributie minus bondsbijdrage
  • 5 maanden = 50% van de contributie minus bondsbijdrage
  • 6 maanden = 60% van de contributie minus bondsbijdrage

In november maakt de penningmeester de bedragen van de goedgekeurde ziekenboegregelingen over.