Skip to content

Lid worden?

Kom tennissen bij de gezelligste tennisvereniging van Baarn

Kom tennissen bij de gezelligste tennisvereniging van Baarn

btv “De Geeren” is opgericht op 1 september 1982 en bestaat al meer dan 35 jaar. De vereniging vindt haar thuisbasis in het “Racketcentrum de Geeren” in Baarn. De naam van het centrum, de weg en de vereniging is ontleend aan de voormalige Eempolder.
10 gravelbanen
waarvan 7 verlicht
600+ leden 
geen wachtlijst

btv De Geeren heeft voldoende plaats voor nieuwe leden!

10 gravelbanen

Waarvan 7 verlicht

600+ leden

geen wachtlijst

Lid worden bij btv De Geeren

Wat leuk dat je wil gaan tennissen! Hieronder tref je de meest recente contributie tarieven. De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld voor het jaar daaropvolgend. Voor 2021 bedraagt de contributie:

Contributie tarieven
voor het eerste seniorlid
€ 165,00
voor het tweede seniorlid uit één gezin
€ 150,00
voor het derde en volgende seniorlid uit één gezin
€ 130,00
seniorleden 18 t/m 22 jaar
€ 135,00
voor juniorleden vanaf 10 jaar
€ 120,00
voor juniorleden van 7, 8 en 9 jaar
€ 75,00
voor juniorleden tot 7 jaar
€ 25,00
voor uitwonende studenten tot 26 jaar (geen entreegeld)
€ 75,00
ondersteunend lid. Geen KNLTB pas, geen stemrecht.
€ 25,00
Seniorleden betalen eenmalig entreegeld
€ 25,00

De contributiebedragen zijn inclusief de verplichte afdracht aan de KNLTB.

Voor leden die zich gedurende het jaar aanmelden, wordt de contributie aangepast aan de nog lopende periode (in gehele maanden), waarbij 1 april telt als aanvang en 31 oktober als sluiting van het seizoen.

Contributie, uitsluitend via automatisch incassosysteem, wordt als volgt geïnd:

 • per ultimo januari voor het eerste gezinslid
 • per ultimo februari voor het tweede gezinslid
 • per ultimo maart voor de overige gezinsleden
 • voor nieuwe leden: in het kwartaal na aanmelding

Wat moet je doen?

Je kunt je aanmelden als lid via het formulier op deze pagina. Daarnaast moeten seniorleden het entreegeld (€ 25,00) overmaken (dit wordt dus niet automatisch geïncasseerd) op onze Rabobank rekening NL75 RABO 0379982528 of op Girorekening NL61 INGB 0005377669.

Nadat je lid geworden bent (na ontvangst van je inschrijving, pasfoto en het entreegeld), krijg je van ons een bevestiging van je lidmaatschap en melden wij je als lid aan bij de KNLTB. Je pasfoto mag je ook digitaal aanleveren via info@btvdegeeren.nl (minimaal 300×400 pixels)

Je KNLTB-pas wordt op dat moment vervaardigd. Na ongeveer 2 weken ontvang je je pas: je bent dan speelgerechtigd en mag onbeperkt afhangen. Ook geeft het je recht op deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten, competitie KNLTB en tennistoernooien. Als je lid wordt in de wintermaanden, ontvang je je KNLTB-pas, net als alle leden, in maart.

Jose Prins

Heb je vragen over een lidmaatschap bij btv De Geeren? Neem dan direct contact op met Jose: 06 – 55 35 86 37.

Heb je vragen over een lidmaatschap bij btv De Geeren? Neem dan direct contact op met Jose:
06 459 876 90

Aanmeldformulier

  Persoonlijke gegevens
  ManVrouw  Is er al iemand van uw gezin lid van de btv de Geeren?
  Tennishistorie

  Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?

  Vrijwilligers

  Onderstaande vragen zijn voor onze vereniging van belang voor ons beleid en wij verzoeken u om deze vragen eveneens te beantwoorden.

  Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk te verrichten?

  Wat heeft uw voorkeur voor vrijwilligerswerk?

  Heeft u specifieke kennis, die voor btv De Geeren van belang kan zijn en die u incidenteel wilt inzetten voor een activiteit van btv De Geeren?

  Akkoorden
  Reglement

  Hierbij ga ik akkoord met de voorwaarden, die zijn vastgelegd in de statussen van btv De Geeren.

  Statussen bekijken

  Automatische incasso

  Hierbij machtig ik btv De Geeren tot wederopzegging om de verschuldigde contributie en boetes te incasseren van bovenstaande rekeningnummer.

  Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.

  Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd

  Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 56 dagen de tijd om uw bank of girokantoor opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken.

  Persoonsgegevens

  Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld. Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd. Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken. Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.

  Privacy policy bekijken