Skip to content

Vertrouwenspersoon KNLTB

Sporten in een veilige omgeving

Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. Wanneer sprake is van (seksuele) intimidatie of pesten, dan is van die veilige omgeving geen sprake meer. Doet zich zo’n situatie voor, of zijn er vermoedens, dan kan het fijn zijn om hierover met iemand te praten en advies te krijgen. Via onderstaande link kun je contact leggen met een vertrouwenspersoon. https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen/