Skip to content

Contributie 2024

Contributietarieven 2024, zoals vastgesteld tijdens de ALV in 2023:

€ 182    Eerste seniorlid
€ 165    Tweede seniorlid (gezinslid op hetzelfde adres)
€ 143    Derde en volgende seniorlid (gezinslid op hetzelfde adres)
€ 143    Seniorleden 18 t/m 22 jaar
€   83    Uitwonende studenten tot 26 jaar
€ 120    Juniorleden vanaf 10 jaar
€   75    Juniorleden van 7, 8 en 9 jaar
€   25    Juniorleden tot 7 jaar
€   25    Ondersteunend lid

De contributie zal via automatische incasso als volgt worden geïnd:

  • Eind januari: eerste seniorlid, uitwonende student, ondersteunend lid
  • Eind februari: tweede seniorlid, eerste juniorlid
  • Eind maart: derde seniorlid, overige leden

Meer nieuws