Skip to content

Informatieavond d.d. 10 april obligaties

Zoals op de ALV en vorige week aangekondigd stelt de vereniging de inschrijving open voor een obligatielening. Hiermee wordt hopelijk voldoende geld opgehaald voor de aanleg van nieuwe buiten(led)verlichting (op 7 tennisbanen) en de aanleg van 6 (ook verlichte) padelbanen die ter beschikking komen aan de leden van onze tennisvereniging (binnenkort dus tennis- en padelvereniging).

Omdat het om een aanzienlijk bedrag gaat, hopen we dat een groot aantal leden zal deelnemen. We kunnen elke steun gebruiken.

Woensdagavond a.s. zal voor leden en overige geïnteresseerden een informatieavond door de vereniging worden georganiseerd waar de plannen gedetailleerd worden uitgelegd en er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Een adviseur die door de KNLTB aan ons is gekoppeld, die veel ervaring heeft met de financiering van dit soort projecten, zal daarbij aanwezig zijn. Later dit voorjaar zullen we bij voldoende interesse nog een informatieavond verzorgen. De inschrijving voor een obligatielening zal open staan t/m juni.

Om je alvast een idee te geven hoe de lening eruit zal gaan zien volgen hieronder een aantal kenmerken:

Standaard worden er 2 verschillende soorten leningen aangeboden:

  • Lening Clubliefde met een effectief gemiddeld jaarlijks rendement van 0%.
    Zoals de naam als zegt participeer je hierin dus zuiver omdat je de vereniging graag wilt helpen, zonder daar een financiële tegenprestatie voor te verwachten. De lening zal in 10 jaar worden afgelost waarna je het ingelegde bedrag weer geheel terug hebt. In de tussentijd worden wel rentebetalingen aan je gedaan, maar via periodieke schenkingen van de obligatiehouder komen die weer gedeeltelijk bij de vereniging terecht.
  • Lening Rendement met een effectief gemiddeld jaarlijks rendement van 3%.
    Hierbij is de looptijd ook 10 jaar, maar vindt de aflossing plaats in jaar 6 t/m 10. Zoals de naam verklapt maak je hierbij een rendement van 3% op het geld dat je uitleent. Ook deze lening wordt gecombineerd met jaarlijkse periodieke schenkingen aan de vereniging.

De periodieke schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar, wat in combinatie met de rentebetalingen leidt tot de bovengenoemde rendementen van 0% en 3%. Omdat de nominale rentevoet van beide leningen 7% bedraagt, wordt er ruimte gecreëerd om periodieke schenkingen aan de vereniging te doen.

Voor leden en geïnteresseerden die wat meer kunnen missen, bieden wij ook graag maatwerk aan.

De complete informatie m.b.t. de leningen kun je via deze informatiesite rustig tot je nemen. De informatie is binnenkort ook terug te vinden op de verenigingswebsite.

Graag zien we je aanstaande woensdagavond om 20:00 uur in het racketcentrum op de informatieavond. Mocht je woensdag verhinderd zijn en toch vragen hebben, voel je dan vrij om op deze e-mail via beantwoorden te reageren.

Het bestuur van btv De Geeren
Tamara, Margriet, Annemieke, José en Robert

Meer nieuws