Skip to content

Oud papier

Op het parkeerterrein bij De Geeren staan 4 kunststof containers voor het inzamelen van oud papier en karton. Door het inzamelen hiervan hoeft er minder restafval naar de verbrandingsovens, dat is goed voor het milieu, maar het is ook goed voor de kas van de vereniging.

In 2023 is er 14095 kilo oud papier en karton ingezameld wat de vereniging meer dan € 400 heeft opgeleverd. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt wordt vriendelijk bedankt.  We hopen dat er in 2024 nog meer zal worden ingeleverd. Dit kan door het karton kleiner te maken door het te snijden of te pletten.

Mochten de papiercontainers al vol zijn dan mag het oud papier en karton niet in de metalen container bij De Geeren wordt gedumpt. Kom dan later nog eens terug.

De papiercontainers worden in de regel op donderdag geleegd.

Meer nieuws