Skip to content

Update aanleg padelbanen

Geluidsonderzoek
Goed nieuws! Het geluidsonderzoek voor de padelbanen buiten is afgerond, we blijven binnen de geluidsnormen.
Dit is een eerste positieve stap in het vergunningentraject!

Informatieavond buurtbewoners
Donderdag 14 december is er een informatieavond voor de buurtbewoners om hen te informeren over de aanleg van padelbanen buiten en verlichting. De uitkomsten van het geluidsonderzoek worden dan ook met hen gedeeld. Directe buren maar niet bewoners, zoals BMHV, Volkstuinvereniging Baarn en FCC The Wheely’s, zijn geïnformeerd.
De avond is alleen toegankelijk voor buurtbewoners.

Vergunning padelbanen buiten
Na de informatieavond voor de buurtbewoners kan de vergunning worden aangevraagd voor de aanleg van de padelbanen buiten. De minimale termijn van dit proces is 14 weken. Na goedkeuring kan er worden gestart met de aanleg.

Meer nieuws