Update bouw padelbanen binnen (juni ’24)

De werkzaamheden zijn begonnen en verlopen tot nu toe zonder al teveel problemen. De egalisatie van de vloer heeft ondertussen plaatsgevonden en vanaf eind juni zal er gestart worden met de opbouw van de padelbanen.
Het streven is om eind week 30 (eind juli) de werkzaamheden afgerond te hebben en de padelbanen in gebruik te nemen.

Het barpersoneel is niet tot in detail op de hoogte van de dagelijkse planning en de inhoud van de werkzaamheden. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, volg dan het racketcentrum op Instagram.
Mocht je vragen hebben, stel die dan via info@racketcentrumdegeeren.nl.

Vacature clubmanager (jun ’24)

Stichting Exploitatie Racketcentrum de Geeren (SERG) is op zoek naar een clubmanager. Deze persoon gaat samen met Mariska Burgman zorgdragen voor een goede exploitatie van het racketcentrum.
Klik op deze link voor meer informatie over deze vacature.

Obligatielening buitenpadel (jun ’24)

Het is nog steeds mogelijk om in te schrijven voor de obligatielening om 6 padelbanen buiten aan te leggen. Op dit moment loopt het nog niet storm en is doorgang van het plan daardoor nog niet zeker. Inschrijven kan via de website.
Wil je op een andere manier bijdragen of heb je nog onbeantwoorde vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar info@btvdegeeren.nl dan wordt contact met je opgenomen.

Zomerlidmaatschap Tennis ’24

In de maanden juli en augustus kunnen niet-leden weer voor € 55 met een Zomerlidmaatschap Tennis van de buitenbanen gebruik maken (tenzij de banen gereserveerd zijn voor een toernooi of evenement).
Details van het zomerlidmaatschap vind je hier op de geerenwebsite.

Update bouw padelbanen binnen: we zijn begonnen!

Vanaf 13 mei 2024 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de grote hal ter voorbereiding op de aanleg van de padelbanen. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om een tennisbaan in de grote hal te huren. Baan 1 en 2 blijven wel beschikbaar voor de verhuur.

Er zijn nog een aantal onduidelijkheden, dus een harde planning is nog niet af te geven. Het tapijt moet eerst verwijderd zijn, om goed te kunnen zien welke aanpassingen er aan de ondervloer gedaan moeten worden.

Een grove planning van de werkzaamheden is als volgt:

  • Week 20 – verwijderen van het tapijt
  • Week 23 – start egaliseren van de ondervloer
  • Week 26 – start opbouw padelkooien

Het streven is om vóór de bouwvak alle werkzaamheden te hebben afgerond.

Aan de linkerkant van het racketcentrum zullen de nodige voorbereidingen worden getroffen om het mogelijk te maken om daar een aanvoerroute voor de bouwmaterialen te creëren. Er wordt getracht om de overlast in en om het racketcentrum tot een minimum te beperken.
Wij vragen je begrip voor de eventuele hinder die je kunt ervaren!

Ongetwijfeld ben je heel nieuwsgierig hoe de voortgang van de werkzaamheden gaat en hoe de grote hal er uiteindelijk van binnen uit komt te zien, maar het is belangrijk om je te realiseren dat wanneer er werkzaamheden aan de vloer zijn gedaan, je niet op de vloer mag lopen. Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur van SERG de grote hal te betreden.

Het barpersoneel is niet tot in detail op de hoogte van de dagelijkse planning en de inhoud van de werkzaamheden. Mocht je vragen hebben, stel die dan gerust via info@racketcentrumdegeeren.nl.

Wil je op de hoogte blijven van alle laatste nieuwtjes, volg dan het racketcentrum op Instagram.

Obligatielening (14 mei 2024)

Op 10 april jl. is de obligatielening opengezet en sindsdien is er € 124.000 van het streefbedrag van € 400.000 opgehaald. Heel veel dank aan alle mensen die een obligatie of meer hebben toegezegd, hierdoor hebben we een goede start kunnen maken! Maar we zijn er nog niet. Er is nog een flink bedrag nodig en via deze weg doen wij nog een keer een beroep op je.

Wij hopen dat er leden zijn (niet leden mag ook!) die enthousiast zijn over het plan voor het aanleggen van de padelbanen buiten en de vereniging hier graag bij willen ondersteunen.
Je steun is echt heel hard nodig, zonder kunnen we de plannen niet tot uitvoer brengen. Informatie over de obligatielening is hier terug te vinden op de verenigingswebsite, daar kun je ook meteen terugvinden wat de tussenstand is.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur van SERG of de vereniging. Je kunt ook contact opnemen met Paul Baans, onafhankelijk adviseur voor onze vereniging, via info@paulbaans.nl of 06-24142898

Informatieavond d.d. 10 april obligaties

Zoals op de ALV en vorige week aangekondigd stelt de vereniging de inschrijving open voor een obligatielening. Hiermee wordt hopelijk voldoende geld opgehaald voor de aanleg van nieuwe buiten(led)verlichting (op 7 tennisbanen) en de aanleg van 6 (ook verlichte) padelbanen die ter beschikking komen aan de leden van onze tennisvereniging (binnenkort dus tennis- en padelvereniging).

Omdat het om een aanzienlijk bedrag gaat, hopen we dat een groot aantal leden zal deelnemen. We kunnen elke steun gebruiken.

Woensdagavond a.s. zal voor leden en overige geïnteresseerden een informatieavond door de vereniging worden georganiseerd waar de plannen gedetailleerd worden uitgelegd en er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Een adviseur die door de KNLTB aan ons is gekoppeld, die veel ervaring heeft met de financiering van dit soort projecten, zal daarbij aanwezig zijn. Later dit voorjaar zullen we bij voldoende interesse nog een informatieavond verzorgen. De inschrijving voor een obligatielening zal open staan t/m juni.

Om je alvast een idee te geven hoe de lening eruit zal gaan zien volgen hieronder een aantal kenmerken:

Standaard worden er 2 verschillende soorten leningen aangeboden:

  • Lening Clubliefde met een effectief gemiddeld jaarlijks rendement van 0%.
    Zoals de naam als zegt participeer je hierin dus zuiver omdat je de vereniging graag wilt helpen, zonder daar een financiële tegenprestatie voor te verwachten. De lening zal in 10 jaar worden afgelost waarna je het ingelegde bedrag weer geheel terug hebt. In de tussentijd worden wel rentebetalingen aan je gedaan, maar via periodieke schenkingen van de obligatiehouder komen die weer gedeeltelijk bij de vereniging terecht.
  • Lening Rendement met een effectief gemiddeld jaarlijks rendement van 3%.
    Hierbij is de looptijd ook 10 jaar, maar vindt de aflossing plaats in jaar 6 t/m 10. Zoals de naam verklapt maak je hierbij een rendement van 3% op het geld dat je uitleent. Ook deze lening wordt gecombineerd met jaarlijkse periodieke schenkingen aan de vereniging.

De periodieke schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar, wat in combinatie met de rentebetalingen leidt tot de bovengenoemde rendementen van 0% en 3%. Omdat de nominale rentevoet van beide leningen 7% bedraagt, wordt er ruimte gecreëerd om periodieke schenkingen aan de vereniging te doen.

Voor leden en geïnteresseerden die wat meer kunnen missen, bieden wij ook graag maatwerk aan.

De complete informatie m.b.t. de leningen kun je via deze informatiesite rustig tot je nemen. De informatie is binnenkort ook terug te vinden op de verenigingswebsite.

Graag zien we je aanstaande woensdagavond om 20:00 uur in het racketcentrum op de informatieavond. Mocht je woensdag verhinderd zijn en toch vragen hebben, voel je dan vrij om op deze e-mail via beantwoorden te reageren.

Het bestuur van btv De Geeren
Tamara, Margriet, Annemieke, José en Robert

Aankondiging algemene ledenvergadering (ALV)

Woensdagavond 20 maart zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden. Het bespreken van jaarverslagen, begroting en allerhande regelingen zullen op de agenda staan.

Uiterlijk 6 maart ontvangen alle actieve clubleden de officiële stukken ter voorbereiding digitaal via een koppeling naar de website van btv De Geeren.

Openingstoernooi senioren (maandag 1 april)

Het buitenseizoen zal op maandag 1 april, 2e Paasdag, starten met het openingstoernooi.
Zet dit toernooi alvast in je agenda. Binnenkort ontvang je meer informatie hierover.

Gevraagd: kartrekker voor het openingstoernooi

In het eerste weekend van april (dit jaar het paasweekend) wordt het openingstoernooi georganiseerd. Het format voor dit toernooi ligt klaar, maar er wordt nog gezocht naar een persoon die dit toernooi wil begeleiden. Wil jij ook graag dat het tennisseizoen traditiegetrouw kan worden geopend met het openingstoernooi en wil jij de kar trekken voor dit toernooi, stuur dan een berichtje naar toernooien@btvdegeeren.nl.

Vanuit het bestuur wordt je geholpen met de opstart en de voorbereidingen van het toernooi en tijdens het toernooi staan er mensen klaar om er samen met jou een mooie dag van te maken.