Aankondiging algemene ledenvergadering (ALV)

Woensdagavond 20 maart zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden. Het bespreken van jaarverslagen, begroting en allerhande regelingen zullen op de agenda staan.

Uiterlijk 6 maart ontvangen alle actieve clubleden de officiële stukken ter voorbereiding digitaal via een koppeling naar de website van btv De Geeren.

Openingstoernooi senioren (maandag 1 april)

Het buitenseizoen zal op maandag 1 april, 2e Paasdag, starten met het openingstoernooi.
Zet dit toernooi alvast in je agenda. Binnenkort ontvang je meer informatie hierover.

Gevraagd: kartrekker voor het openingstoernooi

In het eerste weekend van april (dit jaar het paasweekend) wordt het openingstoernooi georganiseerd. Het format voor dit toernooi ligt klaar, maar er wordt nog gezocht naar een persoon die dit toernooi wil begeleiden. Wil jij ook graag dat het tennisseizoen traditiegetrouw kan worden geopend met het openingstoernooi en wil jij de kar trekken voor dit toernooi, stuur dan een berichtje naar toernooien@btvdegeeren.nl.

Vanuit het bestuur wordt je geholpen met de opstart en de voorbereidingen van het toernooi en tijdens het toernooi staan er mensen klaar om er samen met jou een mooie dag van te maken.

Wijnproeverij (zondag 28 januari)

Op zondag 28 januari vanaf 15:00 uur wordt er een wijnproeverij georganiseerd met potentiële nieuwe huiswijnen.

In totaal worden er 7 wijnen uitgeschonken die vergezeld gaan met een aantal heerlijke ‘bites’. Er zullen formulieren klaarliggen waarop de beoordelingen vermeld kunnen worden zodat we uiteindelijk gezamenlijk tot een definitieve keus kunnen komen.

Kom dus gezellig proeven en vergeet niet je hele team mee te vragen! Graag aanmelden bij de bar zodat wij weten hoeveel glazen er gepoetst dienen te worden!

De kosten zijn € 15 per persoon.

Contributie 2024

Contributietarieven 2024, zoals vastgesteld tijdens de ALV in 2023:

€ 182    Eerste seniorlid
€ 165    Tweede seniorlid (gezinslid op hetzelfde adres)
€ 143    Derde en volgende seniorlid (gezinslid op hetzelfde adres)
€ 143    Seniorleden 18 t/m 22 jaar
€   83    Uitwonende studenten tot 26 jaar
€ 120    Juniorleden vanaf 10 jaar
€   75    Juniorleden van 7, 8 en 9 jaar
€   25    Juniorleden tot 7 jaar
€   25    Ondersteunend lid

De contributie zal via automatische incasso als volgt worden geïnd:

  • Eind januari: eerste seniorlid, uitwonende student, ondersteunend lid
  • Eind februari: tweede seniorlid, eerste juniorlid
  • Eind maart: derde seniorlid, overige leden

Grote Clubactie – mini tennisbaan

De Grote Clubactie was een groot succes! Ruim twintig jeugdleden van btv De Geeren hebben enorm hun best gedaan om een mooi bedrag op te halen voor de aanleg van een nieuwe minitennisbaan. En dat is gelukt! Naast de jeugdleden heeft ook de jeugdcommissie enorm haar best gedaan en een mooi aantal superloten verkocht.
Er is in het totaal ruim drieduizend euro opgehaald!

Om dit te vieren zijn op zondag 17 december alle jeugdleden die loten hebben verkocht gaan jumpen bij Jumpsquare. Daar zijn ook de nodige medailles en prijsjes uitgedeeld, het was superleuk.

We hopen snel meer te kunnen meedelen over wanneer de minitennisbaan verwacht wordt.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

De traditionele nieuwjaarsreceptie is op zondag 14 januari 2024 van 16:00u tot 18:00u in het racketcentrum. We proosten graag met je op een nieuw, gezond en sportief jaar. Voordat je gaat proosten kan er getosst worden van 14:30u tot 16:30u. Een half uurtje later dan gebruikelijk i.v.m. het OuderKindToernooi.

Een goed begin van 2024 is dat de bijdrage van € 5,- voor de Wintertoss komt te vervallen. Vooraf opgeven is niet nodig. Meld je bij binnenkomst bij de toss huzzelaar.

 

Update aanleg padelbanen

Geluidsonderzoek
Goed nieuws! Het geluidsonderzoek voor de padelbanen buiten is afgerond, we blijven binnen de geluidsnormen.
Dit is een eerste positieve stap in het vergunningentraject!

Informatieavond buurtbewoners
Donderdag 14 december is er een informatieavond voor de buurtbewoners om hen te informeren over de aanleg van padelbanen buiten en verlichting. De uitkomsten van het geluidsonderzoek worden dan ook met hen gedeeld. Directe buren maar niet bewoners, zoals BMHV, Volkstuinvereniging Baarn en FCC The Wheely’s, zijn geïnformeerd.
De avond is alleen toegankelijk voor buurtbewoners.

Vergunning padelbanen buiten
Na de informatieavond voor de buurtbewoners kan de vergunning worden aangevraagd voor de aanleg van de padelbanen buiten. De minimale termijn van dit proces is 14 weken. Na goedkeuring kan er worden gestart met de aanleg.

Vrijwilligers ledenobligatie

Zoals bekend zullen er in de tennishal een aantal padelbanen worden aangelegd. De financiering voor deze plannen is reeds rond.
Echter de vereniging wil op korte termijn ook buiten op het park een aantal padelbanen aanleggen en daarbij de ruimtelijke indeling van het terrein waar nodig aanpassen of moderniseren.
Het is de bedoeling dat de financiering van dit project door middel van een ledenobligatie gerealiseerd wordt. Om deze obligatielening te begeleiden wordt een projectgroep opgericht.
De verwachting is dat de projectgroep een aantal avonden bijeen komt in de periode januari – maart.

Lijkt het je leuk om mee te denken en te helpen om van de ledenobligatie een succes te maken, meld je dan bij Andor van Oosten (andorvanoosten@gmail.com / 06-15905541).

Wijnproeverij 28 januari 2024

Nu het bierassortiment onder de loep is genomen met als gevolg 3 extra tapkranen, 2 met speciaalbier en 1 met Heineken 0.0, is het nu tijd om naar de wijnen te kijken. En wie kunnen daar beter een oordeel over geven dan de afnemers!

Op zondag 28 januari wordt er, na het WinterToernooi, dan ook een wijnproeverij georganiseerd met een aantal potentiële nieuwe huiswijnen. De exacte invulling volgt nog maar hierbij al vast een ‘Save the Date’!