Skip to content

Baanreglement

Vastgestelde baanreglementen voor 2020

 1. Het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 november.
 2. De onverlichte banen zijn iedere dag geopend van 08.00 uur tot één uur na zonsondergang. De verlichte banen zijn geopend van 08.00 uur tot 23.00 uur. Op zaterdag- en zondagavond zijn de banen vanaf 19.00 uur gesloten.
 3. Tenniskleding is verplicht. Voor diegenen, die in de hal training krijgen, zijn schoenen met een gladde zool verplicht. Op de buitenbanen zijn ‘tennisschoenen’ verplicht.
 4. Spelen is slechts mogelijk, als je met de door de vereniging verstrekte pas een baan hebt afgehangen via het elektronisch afhangsysteem. Als je een baan via het systeem hebt gereserveerd, moet je op het park aanwezig blijven.
 5. Het wisselen van de speelbeurt gaat volgens de speeltijden, zoals die aangegeven zijn op het scherm van het elektronisch afhangsysteem.
 6. De speelduur voor het enkelspel bedraagt 30 minuten. Voor het dubbelspel bedraagt de speelduur 45 minuten. Als je na afloop doorspeelt, omdat er geen andere gegadigden zijn, mag de baan niet opnieuw worden gereserveerd, zodat anderen kunnen zien hoelang men van de desbetreffende baan gebruik heeft gemaakt.
 7. Als het druk is, moet er zoveel mogelijk worden gedubbeld; een enkelspel mag alleen worden gespeeld als de baanbezetting dit toelaat.
 8. Je dient bij het afhangen via het afhangsysteem eerst de langst spelende partij van de baan te halen, ongeacht of dit een enkel- of dubbelspel is;
 9. De buitenklok aan de muur is bepalend voor de tijd.
 10. Na iedere 30 / 45 minuten is men verplicht de baan te slepen.
 11. Aanwijzingen van de groundsman dienen te worden opgevolgd.
 12. De groundsman is te allen tijde bevoegd één of meerdere banen buiten gebruik te stellen. Dit wordt op het scherm van het afhangsysteem kenbaar gemaakt.
 13. Tijdens competitiewedstrijden kan bij slecht weer de competitieleider/ster beslag leggen op alle banen, zodat de wedstrijden kunnen worden voltooid. Dit is een voorschrift van de K.N.L.T.B.
 14. Het bestuur is te allen tijde bevoegd één of meerdere banen aan te wijzen voor training, competitie, toernooien e.d. (zie hiervoor ook het baanschema).
 15. Tijdens toernooien of andere evenementen zijn er minimaal twee banen beschikbaar voor de recreanten. Bij noodgevallen kan hiervan worden afgeweken.
 16. Gedurende het buitenseizoen is er tweemaal per week gelegenheid om te “tossen”. Op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur alleen voor de vrouwelijke seniorleden, (beperkt aantal banen!) en op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur voor alle seniorleden. Op deze avond zijn er 8 banen beschikbaar, maar kunnen bij voldoende belangstelling alle banen in gebruik worden genomen.
 17. Het is een lid van de vereniging toegestaan met maximaal 3 introducés te spelen, echter hiervoor mag slechts één baan gebruikt worden. Dit geldt van maandag tot en met vrijdag, dagelijks tot 17.00 uur, mits er geen competitie, toernooien of andere evenementen zijn. In de maanden juli, augustus, september en oktober mag er ook in de weekenden geïntroduceerd worden, mits er geen competitie, toernooien of andere evenementen zijn. Ook mag er in de maanden september en oktober ‘s avonds worden geintoroduceerd, mits er geen toernooien of andere evenementen zijn. Een seniorlid betaalt € 7,50 per introducé, een juniorlid € 5,00 per introducé. Pasjes zijn aan de bar van de Geeren foyer te koop. De introductietijd is 1,5 uur volgens de geldende afhangregels zoals vermeld in het baanreglement.
 18. Jeugdleden mogen per lid één lid van de BLTC vrij introduceren tot 19.00 uur. Het betreft spelers, die het middelbaar onderwijs volgen. Deze regel geldt niet tijdens toernooien en evenementen.
 19. De controle op de naleving van het baanreglement is een primaire verantwoordelijkheid van de leden van de wedstrijdcommissie, die alle daartoe strekkende bevoegdheden van het bestuur hebben gekregen.
 20. Het niet stipt naleven van dit reglement kan worden bestraft met een eerste schorsing van maximaal vier weken.
 21. Bij het constateren van onregelmatigheden met betrekking tot dit baanreglement, gelieve dit kenbaar te maken aan één van de leden van de wedstrijdcommissie. De namen van de leden van de wedstrijdcommissie vindt u op de website en in de Lovegame.
 22. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.