Skip to content

Baanreglement

Vastgestelde baanreglementen voor 2023

 1. Het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 november.
 2. De banen zijn iedere dag geopend van 07.00 uur tot 23.00 uur.
 3. Verlichting alleen ’s avonds op doordeweekse dagen op baan 1 t/m 7.
 4. Buiten de openingstijden van Racketcentrum de Geeren kan er geen gebruik worden gemaakt van toilet, kleedruimtes en elektronisch afhangbord.
 5. Het dragen van tennisschoenen is verplicht om op de gravelbanen te mogen spelen.
 6. De banen niet betreden als er plassen op staan of zacht zijn na vorst.
 7. Reserveren/afhangen is verplicht via de KNLTB ClubApp of het elektronisch afhangbord.
 8. Annuleer een reservering zo spoedig mogelijk, wanneer blijkt dat de baan niet gebruikt zal worden, zodat een ander de baan kan reserveren.
 9. Wijzig een reservering bij veranderingen (baan/tijd/spelers).
 10. Per reservering is de speelduur 60 minuten. Doorspelen mag als er geen volgende reservering is.
 11. Sleep de baan na het spelen in cirkels van buiten naar binnen. Sleep baan 3 en 4 in banen van het hek aan de achterzijde naar het net en terug. Sleep niet als de baan nat is.
 12. De groundsman is te allen tijde bevoegd één of meerdere banen buiten gebruik te stellen. Dit wordt zoveel mogelijk op het scherm van het afhangsysteem alsook in de ClubApp kenbaar gemaakt.
 13. Respecteer de aanwijzingen van de groundsman.
 14. Het bestuur is te allen tijde bevoegd één of meerdere banen aan te wijzen voor training, toss, competitie, toernooien e.d. Dit wordt op het scherm van het afhangsysteem en in de ClubApp kenbaar gemaakt.
 15. In het geval er sprake is van 10 bespeelbare gravelbanen, zijn er altijd minimaal twee banen beschikbaar voor recreanten, behalve bij de competitie op vrijdagavond, dan is één baan het beschikbare minimum.
 16. De KNLTB verplicht de vereniging om in bijzondere omstandigheden alle gravelbanen ter beschikking van de competitie te stellen zodat wedstrijden op tijd voltooid kunnen worden.
 17. Glas en aardewerk zijn op de banen niet toegestaan.
 18. Doe afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 19. Het niet naleven van dit baanreglement kan worden bestraft met een eerste schorsing van maximaal vier weken.
 20. Bij het constateren van onregelmatigheden met betrekking tot dit baanreglement, gelieve dit kenbaar te maken aan het bestuur via een e-mail naar info@btvdegeeren.nl.
 21. Bij uitzondering of wanneer het reglement niet voorziet, kan het bestuur besluiten tot het (tijdelijk) aanpassen van het baanreglement. In dat geval zal het bestuur dit kenbaar maken via een e-mail naar de leden.