Skip to content

Obligatielening buiten-padelbanen en verlichting

Op 10 april jl. is er een informatieavond geweest m.b.t. obligatieleningen.
Door middel van obligatieleningen wordt geprobeerd om voldoende geld op te halen voor de aanleg van nieuwe buiten(led)verlichting (op 7 tennisbanen) en de aanleg van 6 (ook verlichte) padelbanen die ter beschikking komen van de leden van onze tennisvereniging (binnenkort dus tennis- en padelvereniging).

Standaard worden er 2 verschillende obligatieleningen aangeboden: Clubliefde Obligatie en Rendement Obligatie. Voor leden en geïnteresseerden die wat meer kunnen missen, wordt graag ook maatwerk geboden. Uitgebreide informatie is hier op de verenigingswebsite terug te vinden evenals de tussenstand. De presentatie d.d. 10 april kun je hier nalezen.

Inschrijven kan online maar ook via papieren formulieren die je bij het racketcentrum kunt verkrijgen. Deze formulieren kunnen ingevuld worden ingeleverd in de geerenbrievenbus bij de garderobe van het racketcentrum. Dit kan in een gesloten envelop t.a.v. Obligatieplan.nl.

Voor meer informatie en/of vragen kan contact worden opgenomen met Paul Baans, onafhankelijk adviseur voor onze vereniging, via info@paulbaans.nl of 06-24142898. Ook met de vereniging zelf kan contact worden opgenomen via info@btvdegeeren.nl.

Meer nieuws