Skip to content

Terugkoppeling algemene ledenvergadering (ALV) 2024

De ALV van 20 maart jongstleden kende helaas niet zo’n grote opkomst als bij de laatste (Bijzondere) ALV’s die gehouden zijn. Jammer dat we die lijn niet vast hebben kunnen houden. Het moet gezegd worden dat de vereniging niet kan bestaan wanneer deze niet door en met leden wordt bestuurd. De voorstellen die het bestuur doet, moeten worden goedgekeurd op de ALV door de leden en daarvoor is het belangrijk dat de leden dan ook aanwezig zijn en hun stem laten horen. Hopelijk mogen we volgend jaar meer leden verwelkomen.

De volgende regelingen zijn aangepast en op de website na te lezen:

Tijdens de ALV is ook gesproken over de gedragscode en het bestuur is van mening dat dit onderwerp zo belangrijk is dat het in deze nieuwsbrief nog een keertje aan bod komt. Gezien alle recente media aandacht voor diverse zaken, heeft de KNLTB alle verenigingen extra gewezen op 4 basiseisen (4 V’s) en heeft aangegeven dat het belangrijk is alle leden hierop te wijzen. Die eisen zijn;

  1. Verenigingsbrede gedragscode
  2. Vertrouwenspersoon op de vereniging
  3. Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers (VOG)
  4. Vakkundig geschoolde leraren

Alle nodige info staat hier op de website van de vereniging, lees die een keer goed door. Momenteel heeft de vereniging zelf geen vertrouwenspersoon, maar kan gebruik gemaakt worden van de vertrouwenspersoon van de KNLTB.

Mocht je de rol van vertrouwenspersoon van de vereniging op je willen nemen, of ken je hiervoor een geschikt persoon, meld je dan alsjeblieft via info@btvdegeeren.nl of spreek een van de bestuursleden aan.

Meer nieuws