Skip to content

Vrijwilligersfuncties

Je kan in het onderstaande venster naar links en rechts scrollen

Nr
Functienaam
Omschrijving en tijdsindicatie
Portefeuille
Aantal Vrijwilligers
VOG nodig
Huidige leden
1
Voorzitter
vergaderingen bestuur 1 keer per 6 weken: 2,5
Bestuur
1
nee
Dik Luschen
2
Secretaris
 • agenda en notulen maken 1 keer per 6 weken: 1,5
 • vergaderingen bestuur 1 keer per 6 weken 2,5 uur
 • voorbereiden en notuleren ALV 2 uur
 • brievenbus beheren 0,5 uur per maand.
 • beheer kleine kas 2 uur per kwartaal
Bestuur
1
nee
Gonda Martens
3
Penningmeester
verantwoordelijk financieel beheer (2 á 3 uur p.w.)
Bestuur
1
nee
Geurt van Woudenberg
4
Bestuurslid Jeugd
 • Vergaderingen bestuur, ca 1 keer per 6 weken.
 • Het opstellen, activeren en evalueren van een jeugdsbeleidsplan.
 • Verantwoordelijk voor de samenwerking met de trainer.
 • Het opstellen, activeren en evalueren van de jeugd-jaarkalender met de betrokken coördinatoren.
 • Het begeleiden en faciliteren van alle vrijwilligers in de portefeuille Jeugd.
 • 2x per jaar jeugdcommissie bijeenkomst met alle coördinatoren
 • Eindverantwoordelijk voor de jeugdcompetities: rood, oranje, groen en geel
 • Organiseren van de jeugdvrijwilligersdag Totaal: indicatie 80 uur per jaar
Bestuur
1
ja
Bas van Rossum
5
Bestuurslid Senioren
vergaderingen bestuur 1 keer per 6 weken: 2,5; contact met sen cie (o.a. 2 keer vergadering, kleine dingen) en jaarplan en begroting maken: 10-12 uur per jaar
Bestuur
1
nee
Berry
6
Bestuurslid Competitie en toernooien
 • Vergaderingen bestuur 9 keer per jaar 2,5 uur per keer
 • Afstemmen, activeren en evalueren van de toernooien en de toernooikalender.
 • Het begeleiden en faciliteren van alle vrijwilligers in de portefeuille competitie en toernooien.
 • 2x per jaar bijeenkomst met alle VCL’s
 • Eindverantwoordelijk voor de seniorencompetities
 • Eindverantwoordelijk voor de meerdaagse toernooien
 • Totaal: indicatie 65 uur per jaar
Bestuur
1
ja
Jacob Jan Jansen
7
Bestuurslid Parkzaken
Vergaderingen bestuur 1 keer per 6 weken: 2,5
Bestuur
1
nee
Berry Luikinga
8
Bestuurslid Algemeen
Bestuurslid dat (tijdelijk) een aantal sub-portefeuilles van de andere bestuursleden op zich neemt. In de bestuursvergaderingen wordt dit overlegd en vastgesteld.(?uur) Voor 2018 is de wens dat dit bestuurlid zich vooral bezig gaat houden met het verbeteren van Communicatie (in- en extern)
Bestuur
1
nee
vacant
9
Coördinator communicatie
Nog nader uit te werken in afstemming met de nieuwe coördinator. Doelstelling voor de korte termijn is de implementatie van de KNLTB App
Bestuur / communicatie
1
nee
vacant
10
Webmaster
Het technisch ontwerp en beheer van de website en toepassingen van nieuwe media. Dit zijn vaak projectmatige en ad hoc werkzaamheden. Indicatie: 20 uur per jaar
Communicatie
1 tot 2
nee
Alexander Martens
11
Webbeheerder
Het plaatsen van informatie op de website en/of social media. De informatie wordt door andere vrijwilligers aangeleverd. 20 uur per jaar.
Communicatie
1 tot 2
nee
 • Gonda Martens
 • Alexander martens
12
Geeren reporter
Als Geeren reporter bezoek je regelmatig activiteiten bij De Geeren en schrijft hier leuke korte artikelen over voor op de website of social media. Je levert de artikelen aan bij de webbeheerder. Ook stuur je regelmatig artikelen in voor de Baarnsche Courant. Indicatie: 10 uur per jaar.
Communicatie
5 tot 10
nee
vacant
13
WhoZnext coach
Begeleider van het whoZnext team. Een groep van ca. 5 oudere jeugdleden die gedurende het jaar jeugdactiviteiten organiseren. Je zorgt ervoor dat de jeugd alles leert dat komt kijken bij het organiseren. Denk aan het maken van een draaiboek of het communiceren naar de jeugdleden. Verder eindverantwoordelijk voor de NEXToss. Indicatie: 40 uur per jaar
Jeugd
1 tot 2
ja
Bas van Rossum
14
Coördinator food & Beverage
 • Vrijwilligersavond: 3 uur en de avond zelf
 • Toernooien: Hapjes inkopen 1 uur per toernooi, dan toernooileiding zelf laten uitserveren.
 • Jeugdtoernooi kraam ligt eraan hoeveel dagen het toernooi is.
 • Inkoop 2 uur in de hele week.
Secretaris
1
nee
Gonda Martens
15
Coördinator grote club actie
 • Jeugd activeren voor het verkopen van loten.
 • Uitdenken en vaststellen van een concept waarbij jeugd wordt gestimuleerd om loten te verkopen.
 • Afstemming met de administratie GCA.
 • Totaal 5 uur per jaar.
Jeugd
1 tot 3
nee
Vacant
16
Administratie. Grote Club Actie
 • Jeugd activeren voor het verkopen van loten.
 • Uitdenken en vaststellen van een concept waarbij jeugd wordt gestimuleerd om loten te verkopen.
 • Afstemming met de administratie GCA.
 • Totaal 5 uur per jaar.
Jeugd
1
nee
Gonda Martens
17
Coördinator Jeugdcompetitie Rood/Oranje
Organiseren van de Worldtour. Dat betekent: 2 keer per jaar inschrijving openzetten, samen met trainer teams maken en inschrijven bij de KNLTB, host zijn voor een aantal Worldtourdagen. Teambegeleiders aanwijzen en voorzien van info. Worldtourdag organiseren houdt in: banen reserven, baantjes rood/oranje uitzetten, ballen regelen, baanschema’s uitdraaien, zorgen voor begeleiding op de baan (rood), zorgen voor iets lekkers, dag afsluiten. Tijdsindicatie: voorbereiden teams: 2 keer 5 uur, organisatie 5 worldtours 25 uur. Totaal 35 uur per jaar
Jeugd
1 tot 3
ja
 • Ellen Postma
 • Danielle Navas
18
Coördinator Jeugdcompetitie Groen
Voorjaars- en najaarscompetitie (zondag). Inschrijving openzetten, samen met trainer teams bepalen, inschrijven teams, begeleider aanwijzen en van info voorzien, banen reserveren, ballen regelen, dcl regelen, vraagbaak. Totaal 25 uur per jaar
Jeugd
1
ja
Alexander Stolze
19
Begeleider jeugdteam
Begeleider van een jeugdteam (groen of geel) tijdens de competitiedagen. Zorgen voor een goede teamsfeer. Zorgen voor een teamopstelling. Zorgen dat iedereen op tijd op de juiste locatie is. Zorgen voor de verwerking van eindstanden.
Jeugd
3 tot 6
ja
 • Ellen Verhoog
 • Jeroen Gerritsen
 • Frank Witteveen
 • Bart van Teutem
 • Saskia Pleiter
 • Jolanda Bont
 • Andor van Oosten
 • Alexander Stolze
 • Judith van Doorn
 • José Prins
20
Coördinator Jeugdcompetitie Geel
Voorjaars- en najaarscompetitie (zondag). Inschrijving openzetten, samen met trainer teams bepalen, inschrijven teams, begeleider aanwijzen en van info voorzien, banen reserveren, ballen regelen, dcl regelen, vraagbaak. Totaal 25 uur per jaar
Jeugd
1
ja
Judith van Doorn
21
Coördinator Trainerzaken
Indeling zomer- en wintertraining checken, meedenken en evalueren, contact met trainer, checken of nieuwe lessers ook lid zijn geworden, tarieven bespreken, totaal 12 uur. Bijdrage vereniging aan wintertraining (ivm baanhuur) uitrekenen, checken of lessers allemaal lid zijn. Totaal 6 uur.
Jeugd / Senioren
1
nee
vacant
22
Begeleider Jeugd Tenniskamp
Hulp en begleiding tijdens het Jeugd Zomerkamp is altijd noodzakelijk. Bijvoorbeeld de lunch verzorgen, quizmaster of begeleider van een spel. Benodigde inzet en tijdsindicatie is afhankelijk van het draaiboek.
Jeugd
3 tot 6
ja
 • Annet Koppen
 • Melanie van der Hoef
 • Christine Witteveen
 • Erik Brink
 • Valerie Witteveen
23
Coördinator Jeugd Tenniskamp
 • Optellen, activeren en evalueren van het draaiboek jeugdkamp
 • Faciliteren van de begeleiders Jeugd Tenniskamp
 • Totaal ca. 15 uur
Jeugd
1 tot 2
ja
 • Vacant
 • Miranda van Doorm
 • Bas van Rossum
24
Coördinator Openingstoernooi Jeugd
indelen en begeleiden openingstoernooi, voorbereiden en de dag zelf 6 uur per jaar
Jeugd
1 tot 3
ja
 • Karin Palmen
 • Erik Brink
25
Netwerkpoetser
Het schoonmaken van het Netwerk. 2 keer per jaar grote schoonmaak 1,5 uur.
Secretaris
2 tot 4
nee
Alie v.d Vuurst, en haar team
26
Coördinator jeugdactiviteit
Bijvoorbeeld het Familie Pinkstertoernooi of Sinterklaas. Het uitdenken van de activiteit. Het verzorgen van de inschrijving via de website. Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de activiteit. Totaal ca. 10 uur.
Jeugd
1 tot 5
ja
 • Jennifer Carter
 • Frank Witteveen
27
Ondersteuner Jeugdactiviteit
Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld:
 • het spelen van zwarte piet tijdens Sinterklaas. Ca. 3-5 uur.
 • ondersteuner openingstoernooi
 • ondersteuner Pinkstertoernooi
Jeugd
1 tot 5
ja
Vallerie Witteveen
28
Tafeldienst
Deelnemers verwelkomen, deelnemers banen toewijzen, uitslagen verzamelen en verwerken, toezicht op de wedstrijden, tijdsindicatie 4 uur per dienst minimum 1 dienst per jaar
Senioren (ook voor jeugd)
20
nee
Meerdere, Jan Dirk en Jerry hebben een eigen bestand van vrijwilligers
29
Hapjesdienst
Deelnemers verwelkomen, deelnemers banen toewijzen, uitslagen verzamelen en verwerken, toezicht op de wedstrijden, tijdsindicatie 4 uur per dienst minimum 1 dienst per jaar
Senioren (ook voor jeugd)
10
nee
Meerdere, coördinatie bij F&B
30
Algemene verenigingscompetitieleider (VCL) VCL jeugd
We willen meerdere VCL’s kunnen we cursus intern organiseren
Contacten met de KNTB, eerste aanspreekpunt, inschrijven teams senioren en zondagjeugd, delegeren uitslagen invoer, contactpersoon collega vcl’s, controleren uitslageninvoer, behandelen protesten, geschillen op de wedstrijddagen oplossen cq bindende beslissing nemen. Tijdsindicatie 75 uur per jaar.
Senioren (ook voor jeugd)
1
nee
Jan Dirk Pastoor PER 2018 VACANT
31
Competitieleider senioren
Verzorgen inschrijvingen, baanschema maken, vragen aanvoerders beantwoorden, competitiemappen maken, ballen verkoop, info op de site updaten, geschillen op wedstrijddagen oplossen en bindende beslissing nemen. Tijdsindicatie 30 uur per jaar.
Senioren
3
nee
Anja Postma, 2 vacatures
32
Wedstrijdleider
Verantwoordelijk voor de wedstrijdplanning van een toernooi, inschrijvingen, wedstrijd wijzigingen, contact met bondsgedelegeerde, behandelen protesten en spelregel vragen. Tijdsindicatie 30 uur per toernooi mede afhankelijk van het aantal ass. wedstrijdleiders.
Senioren/jeugd
5
 • Jose Prins
 • Astrid Verspeek
 • Annemiek de Bruin
 • Sebastiaan van der Voort
33
Toernooileider
Voorzitter van een toernooi verantwoordelijk voor de planning, het budget, de inzet en verwing van de vrijwilligers van het toernooi en het contact met het bestuurslid. Tijdsindicatie 40 uur – 100 uur.
Senioren/jeugd
5
 • Edwin van Doorm
 • Ger Vermeulen/li>
 • Milko de Kruijff (baarnse)/li>
 • Jacob Jan Jansen/li>
 • Tamara Schothorst/li>
34
ass wedstrijdleider
Deeltaken overnemen van de wedstrijdleider met name tijdens het toernooi zelf. Tijdsindicatie 20 uur per toernooi, afhankelijk van het aantal ass wedstrijdleiders
Senioren/jeugd
4
 • Jetty Westerdijk
 • Astrid Verspeek
 • Tamara Schothorst
 • Anja Postma
35
Ledenadministrateur
Leden toe- en afvoeren op ledenlijst. Ledenadministratie bij KNLTB bijhouden. Ledenpassen en Love Games naar nieuwe leden sturen. Contacten onderhouden met nieuwe leden en opzeggingen. ( indien nodig ). Contacten onder houden met ledenservice KNLTB en controle op het evenuele updaten door KNLTB van het afhangbord. 1 uur in de week.
1
Berry Luikinga
36
lid toernooi commissie
Wordt per toernooi anders ingevuld, kan sponsoring, communicatie, coordinator tafeldienst zijn. Tijdsindicatie per lid per toernooi 20 uur voornamelijk tijdens het toernooi
senioren/jeugd
10
nee
 • Arnold Broertjes
 • Frank Witteveen
 • Rik
 • Bernadette
 • Jerry
 • Sylvie
 • Lou
 • Dorien
37
lid seniorencommissie
zelfstandig organiseren van een activiteit/dagtoernooi; twee keer per jaar vergaderen met de commissie, evalueren en kalender + begroting volgende jaar bespreken. Afhankelijk van te organiseren activiteit zo’n 10 uur per jaar.
5
 • Jan Dirk Pastoor
 • Carla de Leeuw
 • Frank Witteveen
 • René Jetten
 • Rikie vd Werf
38
assistent interne competitie
niet de daadwerkelijke organisatie (die ligt bij lid seniorencommissie), maar wel mensen ontvangen naar baan wijzen en uitslagen opschrijven en doorgeven, speelt zelf mee met interne comp. extra tijd is max 15 minuten per keer
1
Herman Nijholt
39
organisatie 55+-toernooi
55+- Jan Buis-toernooi is groot dag-evenement (70 deelnemers), 25 uur?
4
 • Hans Manje
 • Hans de Bruijn
 • Henk Verhoef
 • Jos vd Schoot
40
organisatie 40+-toernooi
i.s.m. phonosmash en bltc organiseren van deze populaire tennismiddagen. Naast aanwezigheid op toernooidagen nog zo’n 4 uur?
1
Otto Petit
41
Organisatie High 5/ activity4kids
cursussen op activity4kids zetten, data, trainer en baan regelen; inschrijvingen informeren; enthousiasmeren om lid te worden. 2 keer per jaar 4 uur.
Jeugd
1
Maroesja Boersma
42
Contactpersoon BSO
Soms wil BSO (Irene de Jong) met een groep kinderen een aantal keer komen tennissen; baan regelen, trainer regelen, Geurt informeren ivm factuur
Jeugd
1
?
43
Zomerpas
in voorjaar posters afdrukken en ophangen; inschrijvingen inventariseren, informeren over betaling, pasjes uitdelen en weer innemen, borg terugstorten. Tijd: ? kan Berry beoordelen
1
Berry
44
Samenstellen Lovegame
Lovegame samenstellen (40-45 uur)
1
Karin Dienaar
45
Versturen mailings vanuit afhangbord
Alleen het versturen 10 uur per jaar, teksten worden door de verantwoordelijke aangeleverd.
communicatie
 • Jacob Jan Jansen
 • Berry Luikinga
46
tuinploeg
diverse werkzaamheden buiten de banen (4 uur per maand)
 • Arie Willems
 • Piet Korver
 • Jan van Laar
 • Geurt van Woudenberg
47
Ledenpassen en lovegame versturen
sorteren, labellen en envelopperen (4 uur per jaar)
 • Gert van de Vuurst
 • Jan van Laar
 • Kees Verseveld
 • Arie Willems
 • Geurt van Woudenberg
48
Projectbegeleider knltb club-app
Dit betreft een nieuwe functie. Allereerst zoeken we iemand die wil helpen de KNLTB app te implementeren bij De Geeren.(1 uur/wk)
1
Reinier van Doorm
49
Lid kntlb club-app
Dit betreft een nieuwe functie. Allereerst zoeken we mensen die willen helpen de KNLTB app te implementeren bij De Geeren. (1 uur/wk)
5
vacant
50
Coordinator interne competitie
indelen en coordineren van de interne competitie (?Uur)
Rikie van de Werf
51
Wintertoernooi senioren
3 uren per jaar
Berry Luikinga
52
Sponsorcommissie
acquireren en beheren 4x vergaderen p.j.
 • Edwin van Doorm
 • Gert van de Vuurst
 • Geurt van Woudenberg
53
Vrijwilligers coörddinator
 • Beheer van de vacatures binnen de vereniging
 • Beheer potentiële vrijwilligers
 • Actief benaderen leden
 • Opzetten vrijwilligersbeleid
2
vacant
54
Lid vrijwilliggerscommisssie
 • Actief benaderen leden
 • Uitvoeren vrijwilligersbeleid
2
vacant
55
Lid jeugdbeleidsteam
 • Opstellen jeugdbeleidsplan
 • Monitoren doelstellingen jeugdbeleidsplan
 • Nieuwe plannen toetsen aan het jeugdsbeleidsplan
 • Aansturen/begeleiden van vrijwilligers mbt jeugdzaken
 • Alexander Stolze
 • Erik Brink
 • Andor van Oosten
 • Reinier van Doorn
 • Bas van Rossum