Terugkoppeling algemene ledenvergadering (ALV) 2024

De ALV van 20 maart jongstleden kende helaas niet zo’n grote opkomst als bij de laatste (Bijzondere) ALV’s die gehouden zijn. Jammer dat we die lijn niet vast hebben kunnen houden. Het moet gezegd worden dat de vereniging niet kan bestaan wanneer deze niet door en met leden wordt bestuurd. De voorstellen die het bestuur doet, moeten worden goedgekeurd op de ALV door de leden en daarvoor is het belangrijk dat de leden dan ook aanwezig zijn en hun stem laten horen. Hopelijk mogen we volgend jaar meer leden verwelkomen.

De volgende regelingen zijn aangepast en op de website na te lezen:

Tijdens de ALV is ook gesproken over de gedragscode en het bestuur is van mening dat dit onderwerp zo belangrijk is dat het in deze nieuwsbrief nog een keertje aan bod komt. Gezien alle recente media aandacht voor diverse zaken, heeft de KNLTB alle verenigingen extra gewezen op 4 basiseisen (4 V’s) en heeft aangegeven dat het belangrijk is alle leden hierop te wijzen. Die eisen zijn;

 1. Verenigingsbrede gedragscode
 2. Vertrouwenspersoon op de vereniging
 3. Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers (VOG)
 4. Vakkundig geschoolde leraren

Alle nodige info staat hier op de website van de vereniging, lees die een keer goed door. Momenteel heeft de vereniging zelf geen vertrouwenspersoon, maar kan gebruik gemaakt worden van de vertrouwenspersoon van de KNLTB.

Mocht je de rol van vertrouwenspersoon van de vereniging op je willen nemen, of ken je hiervoor een geschikt persoon, meld je dan alsjeblieft via info@btvdegeeren.nl of spreek een van de bestuursleden aan.

Obligatielening buiten-padelbanen en verlichting

Op 10 april jl. is er een informatieavond geweest m.b.t. obligatieleningen.
Door middel van obligatieleningen wordt geprobeerd om voldoende geld op te halen voor de aanleg van nieuwe buiten(led)verlichting (op 7 tennisbanen) en de aanleg van 6 (ook verlichte) padelbanen die ter beschikking komen van de leden van onze tennisvereniging (binnenkort dus tennis- en padelvereniging).

Standaard worden er 2 verschillende obligatieleningen aangeboden: Clubliefde Obligatie en Rendement Obligatie. Voor leden en geïnteresseerden die wat meer kunnen missen, wordt graag ook maatwerk geboden. Uitgebreide informatie is hier op de verenigingswebsite terug te vinden evenals de tussenstand. De presentatie d.d. 10 april kun je hier nalezen.

Inschrijven kan online maar ook via papieren formulieren die je bij het racketcentrum kunt verkrijgen. Deze formulieren kunnen ingevuld worden ingeleverd in de geerenbrievenbus bij de garderobe van het racketcentrum. Dit kan in een gesloten envelop t.a.v. Obligatieplan.nl.

Voor meer informatie en/of vragen kan contact worden opgenomen met Paul Baans, onafhankelijk adviseur voor onze vereniging, via info@paulbaans.nl of 06-24142898. Ook met de vereniging zelf kan contact worden opgenomen via info@btvdegeeren.nl.

Binnenbanen winterseizoen 2024-2025

Alle huidige vaste contractanten hebben per e-mail bericht ontvangen van Stichting Exploitatie Racketcentrum de Geeren (SERG) waarin onder andere gevraagd wordt om een 3-tal voorkeursdagen/tijden voor de binnenbanen door te geven.

Op het moment dat alle reacties binnen zijn, wordt er gekeken of er een passende indeling gemaakt kan worden.

Stuur vóór 21 april je reactie terug, dan kan er een opzet worden gemaakt.
Zodra er nieuws is, wordt dit gecommuniceerd met de hoofdhuurder.

Informatieavond d.d. 10 april obligaties

Zoals op de ALV en vorige week aangekondigd stelt de vereniging de inschrijving open voor een obligatielening. Hiermee wordt hopelijk voldoende geld opgehaald voor de aanleg van nieuwe buiten(led)verlichting (op 7 tennisbanen) en de aanleg van 6 (ook verlichte) padelbanen die ter beschikking komen aan de leden van onze tennisvereniging (binnenkort dus tennis- en padelvereniging).

Omdat het om een aanzienlijk bedrag gaat, hopen we dat een groot aantal leden zal deelnemen. We kunnen elke steun gebruiken.

Woensdagavond a.s. zal voor leden en overige geïnteresseerden een informatieavond door de vereniging worden georganiseerd waar de plannen gedetailleerd worden uitgelegd en er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Een adviseur die door de KNLTB aan ons is gekoppeld, die veel ervaring heeft met de financiering van dit soort projecten, zal daarbij aanwezig zijn. Later dit voorjaar zullen we bij voldoende interesse nog een informatieavond verzorgen. De inschrijving voor een obligatielening zal open staan t/m juni.

Om je alvast een idee te geven hoe de lening eruit zal gaan zien volgen hieronder een aantal kenmerken:

Standaard worden er 2 verschillende soorten leningen aangeboden:

 • Lening Clubliefde met een effectief gemiddeld jaarlijks rendement van 0%.
  Zoals de naam als zegt participeer je hierin dus zuiver omdat je de vereniging graag wilt helpen, zonder daar een financiële tegenprestatie voor te verwachten. De lening zal in 10 jaar worden afgelost waarna je het ingelegde bedrag weer geheel terug hebt. In de tussentijd worden wel rentebetalingen aan je gedaan, maar via periodieke schenkingen van de obligatiehouder komen die weer gedeeltelijk bij de vereniging terecht.
 • Lening Rendement met een effectief gemiddeld jaarlijks rendement van 3%.
  Hierbij is de looptijd ook 10 jaar, maar vindt de aflossing plaats in jaar 6 t/m 10. Zoals de naam verklapt maak je hierbij een rendement van 3% op het geld dat je uitleent. Ook deze lening wordt gecombineerd met jaarlijkse periodieke schenkingen aan de vereniging.

De periodieke schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar, wat in combinatie met de rentebetalingen leidt tot de bovengenoemde rendementen van 0% en 3%. Omdat de nominale rentevoet van beide leningen 7% bedraagt, wordt er ruimte gecreëerd om periodieke schenkingen aan de vereniging te doen.

Voor leden en geïnteresseerden die wat meer kunnen missen, bieden wij ook graag maatwerk aan.

De complete informatie m.b.t. de leningen kun je via deze informatiesite rustig tot je nemen. De informatie is binnenkort ook terug te vinden op de verenigingswebsite.

Graag zien we je aanstaande woensdagavond om 20:00 uur in het racketcentrum op de informatieavond. Mocht je woensdag verhinderd zijn en toch vragen hebben, voel je dan vrij om op deze e-mail via beantwoorden te reageren.

Het bestuur van btv De Geeren
Tamara, Margriet, Annemieke, José en Robert

Inschrijven tennisles

De inschrijving voor de tennislessen van het zomerseizoen is geopend!

Jeugd die deze winter al training en dus een jaarpakket tot oktober 2024 heeft, hoeft zich nu niet in te schrijven. Deze kinderen blijven in dezelfde lesgroep.

Bij House of Tennis kun je terecht voor tennistrainingen op elk niveau, van beginnend tot clubkampioen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van elke speler. De trainers hebben jarenlange ervaring in het combineren van plezier met het aanbieden van de juiste trainingen. Of je nu 4 of 85 bent, bij House of Tennis kun je rekenen op professionele begeleiding en een plezierige leeromgeving.

Kies uit privé, duo of groepslessen en de trainers passen de trainingen aan jouw specifieke wensen aan. House of Tennis streeft ernaar dat elke speler plezier beleeft aan tennis en zichzelf kan uitdagen om beter te worden en nieuwe vaardigheden te leren.

Meer info en tarieven: https://houseoftennis.nl/verenigingen/de-geeren.
(De lesprijzen van het afgelopen zomerseizoen waren gebaseerd op 17 weken. Voor komend zomerseizoen zijn deze gebaseerd op 14 weken. De totaalprijs komt daarom nu  lager uit. De prijs per les is nagenoeg gelijk met vorig jaar.)

Ga naar https://www.yourtennis.nl en selecteer btv de Geeren om je direct in te schrijven.
(Het lesreglement is van toepassing op alle lessen.)

Openingstoernooi senioren (maandag 1 april)

Het buitenseizoen zal op maandag 1 april, 2e Paasdag, starten met het openingstoernooi.
Zet dit toernooi alvast in je agenda. Binnenkort ontvang je meer informatie hierover.

Oud papier

Op het parkeerterrein bij De Geeren staan 4 kunststof containers voor het inzamelen van oud papier en karton. Door het inzamelen hiervan hoeft er minder restafval naar de verbrandingsovens, dat is goed voor het milieu, maar het is ook goed voor de kas van de vereniging.

In 2023 is er 14095 kilo oud papier en karton ingezameld wat de vereniging meer dan € 400 heeft opgeleverd. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt wordt vriendelijk bedankt.  We hopen dat er in 2024 nog meer zal worden ingeleverd. Dit kan door het karton kleiner te maken door het te snijden of te pletten.

Mochten de papiercontainers al vol zijn dan mag het oud papier en karton niet in de metalen container bij De Geeren wordt gedumpt. Kom dan later nog eens terug.

De papiercontainers worden in de regel op donderdag geleegd.

Contributie 2024

Contributietarieven 2024, zoals vastgesteld tijdens de ALV in 2023:

€ 182    Eerste seniorlid
€ 165    Tweede seniorlid (gezinslid op hetzelfde adres)
€ 143    Derde en volgende seniorlid (gezinslid op hetzelfde adres)
€ 143    Seniorleden 18 t/m 22 jaar
€   83    Uitwonende studenten tot 26 jaar
€ 120    Juniorleden vanaf 10 jaar
€   75    Juniorleden van 7, 8 en 9 jaar
€   25    Juniorleden tot 7 jaar
€   25    Ondersteunend lid

De contributie zal via automatische incasso als volgt worden geïnd:

 • Eind januari: eerste seniorlid, uitwonende student, ondersteunend lid
 • Eind februari: tweede seniorlid, eerste juniorlid
 • Eind maart: derde seniorlid, overige leden

Openstelling buitenbanen in november en december

In november zijn er nog 4 buitenbanen geopend. Klik hier voor de voorwaarden.

Ook in december zullen baan 1 t/m 4 geopend blijven zolang de ondergrond dit toelaat. Er wordt echter geen baanonderhoud meer uitgevoerd en alleen tijdens de daglichtperiode zullen deze banen 7 dagen per week te reserveren zijn via de KNLTB ClubApp. De verlichting blijft uit.

 

Openstelling buitenbanen november

Ook dit jaar kan er in de maand november weer gebruik gemaakt worden van enkele buitenbanen.

 • Tot en met 30 november wordt regulier baanonderhoud uitgevoerd op baan 1, 2, 3 en 4 waardoor deze tijdens de daglichtperiode 7 dagen per week bespeelbaar blijven
 • Alleen baan 3 en 4 kunnen maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 en 21:00 uur verlicht worden
 • Een baan reserveren doe je, zoals altijd, via de KNLTB ClubApp
 • Zowel jeugd- als seniorleden kunnen gebruik maken van de banen introducés zijn alleen overdag welkom
 • De verlichting gaat pas aan nadat je je gemeld hebt bij het personeel van het racketcentrum
 • De verlichting gaat uit wanneer je bij het personeel van het racketcentrum meldt dat baan 3 en 4 na jou leeg blijven of uiterlijk om 21:05 uur (zorg ervoor tijdig te beginnen met slepen)
 • De verlichting blijft uit als er niet gereserveerd is